Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Europas demografiske udfordringer kræver lokale løsninger  

Regionale og lokale ledere opfordrer på det kraftigste EU-institutionerne til at arbejde tæt sammen med de lokale myndigheder for at imødegå de territoriale og socioøkonomiske konsekvenser af demografiske forandringer

I en debat med Dubravka Šuica, Kommissionens næstformand med ansvar for demokrati og demografi, opfordrede Europas lokale og regionale ledere på det kraftigste EU-institutionerne til at arbejde tæt sammen med de lokale myndigheder for at imødegå de territoriale og socioøkonomiske konsekvenser af de demografiske forandringer. Da befolkningstallet er faldende i mere end 40 % af EU's regioner, opfordrer Det Europæiske Regionsudvalg til at integrere den demografiske dimension i alle EU's politikker og i debatten om Europas fremtid.

I Kommissionens nyligt offentliggjorte Rapport om effekten af demografiske forandringer påpeges det, at spørgsmål vedrørende demografiske forandringer "ofte bedst løses på lokalt og regionalt plan". Den understreger også den tætte forbindelse mellem demografiske forandringer og den grønne og digitale omstilling og fastslår, at demografiske forandringer kan føre til, at folk mister tilliden til demokratiet i områder, der kæmper med faldende befolkningstal. På lang sigt vil den faldende befolkning i den erhvervsaktive alder sandsynligvis sætte de offentlige budgetter under stort pres og have en negativ indvirkning på Europas geopolitiske udsigter og position i verden.

Kommissionens næstformand, Dubravka Šuica , talte på Det Europæiske Regionsudvalgs plenarforsamling den 1. juli, hvor hun sagde: "Vi er nødt til at sætte de regioner, der er mest berørt af demografiske forandringer, i stand til at bevare og forbedre livskvaliteten og sørge for, at vi har de nødvendige redskaber til at finde innovative løsninger. Vi er fast besluttet på at støtte og ledsage borgerne gennem forandringerne ved at give dem konkrete muligheder og sikre, at ingen lades i stikken."

Apostolos Tzitzikostas , formand for Det Europæiske Regionsudvalg, sagde: "Covid-19-pandemien har understreget behovet for at tænke og handle strategisk i forhold til de demografiske forandringer og deres langsigtede alvorlige territoriale og socioøkonomiske konsekvenser. Konsekvenserne kan endda give anledning til udvikling af "utilfredshedens geografi", der giver næring til ekstremistiske bevægelser og antieuropæiske synspunkter i visse regioner, der lider under demografisk tilbagegang og hjerneflugt, hvilket i sidste ende fører til en polarisering i det demokratiske system. Da de regionale og lokale myndigheder har mange juridiske kompetencer vedrørende demografiske spørgsmål, er udvalget rede til at støtte Kommissionens initiativer til bekæmpelse af dette fænomen og forbedring af borgernes liv i EU's regioner, byer og landsbyer."

Det Europæiske Regionsudvalg vil fremlægge sine forslag til håndtering af de negative virkninger af demografiske forandringer i EU's regioner på den næste plenarforsamling i oktober. I det foreliggende forslag til udtalelse fremhæves det, at Europas aldrende befolkning, de lave fødselsrater og den stadig skævere befolkningsfordeling kræver en sammenhængende politisk indsats på alle myndighedsniveauer og i de forskellige EU-politikker. Især fremhæves forbindelsen mellem demografiske forandringer og forbedring af levevilkårene overalt.

Ordfører János Ádám Karácsony (HU/EPP), medlem af byrådet i Tahitótfalu, sagde: "Konsekvenserne af de demografiske forandringer vil kunne mærkes på lang sigt, så det er meget vigtigt at se nærmere på, hvilken indsats der tidligere er gjort, og hvilke løsninger, vi kan finde frem til nu. Når vi taler om Europas demografi, er vi nødt til at tage hensyn til forskellige aspekter som f.eks. aldring og længere forventet levetid, affolkning af landdistrikterne, intern og ekstern migration, hjerneflugt samt ændrede fertilitetsmønstre og ønsker om at blive forældre."

Flere oplysninger:

Kommissionen offentliggjorde den 17. juni den længe ventede Rapport om konsekvenserne af de demografiske forandringer samt en række detaljerede statistikker vedrørende situationen i de enkelte medlemsstater og yderligere kort og data på EU-plan. I 2021 forventer Kommissionen desuden at fremlægge en grønbog om aldring og en langsigtet vision for landdistrikterne. RU's årlige lokale og regionale barometer i oktober 2020 vil også indeholde tal for demografi og kort over og regioner.

Den Europæiske Unions alvorlige demografiske udfordringer viser sig mange steder i EU i form af en kombination af tre tendenser: et faldende befolkningstal, en aldrende befolkning (med en stigende forsørgerkvote) og en lav fødselsrate. I mere end 40 % af Europas regioner er befolkningstallet faldende, og i de områder, der overvejende er landdistrikter, forventes tallet at falde med 7,9 millioner inden 2050. Samtidig er EU's befolkning den ældste i gennemsnit, og i 2070 forventes Europa kun at tegne sig for 4 % af verdens befolkning. Europas andel af det globale BNP er også fortsat faldende.

Covid-19-pandemien ramte især Europas aldrende befolkning, hvilket viser, at der er behov for tilgængelig og økonomisk overkommelig sundhedspleje og langtidspleje af høj kvalitet. Den aktuelle krise har også understreget betydningen af at lukke den digitale kløft og opbygge en solid digital infrastruktur.

I sin resolution om Kommissionens arbejdsprogram for 2021 opfordrer Det Europæiske Regionsudvalg Kommissionen til at fremlægge en videnskabeligt baseret evaluering af covid-19-pandemiens indvirkning på de demografiske forandringer og sikre, at fremtidige beslutninger er skræddersyet til de lokale behov og særlige lokale forhold. Udvalget understreger desuden betydningen af uddannelse af høj kvalitet som reaktion på de demografiske forandringer og hjerneflugten og støtter i den forbindelse udbredelsen af et europæisk uddannelsesområde senest i 2025 i tæt synergi med det europæiske forskningsrum.

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tlf. +32 473536887

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPE-S-DEMOGRAPHIC-CHALLENGES-REQUIRE-LOCAL-SOLUTIONS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPE-S-DEMOGRAPHIC-CHALLENGES-REQUIRE-LOCAL-SOLUTIONS.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPE-S-DEMOGRAPHIC-CHALLENGES-REQUIRE-LOCAL-SOLUTIONS.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPE-S-DEMOGRAPHIC-CHALLENGES-REQUIRE-LOCAL-SOLUTIONS.ASPX

A time of crises must spur efforts for gender equality
A time of crises must spur efforts for gender equality
14.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-STATEMENT-INTERNATIONAL-WOMENS-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPE-S-DEMOGRAPHIC-CHALLENGES-REQUIRE-LOCAL-SOLUTIONS.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
08.03.2023