Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Fremme af iværksætteri blandt unge mennesker og kvinder i Euro - Middelhavsregionen  
Libysk modefirma vinder prisen for unge lokale iværksættere i Middelhavsområdet

En libysk mode- og tekstilvirksomhed blev den 26. februar tildelt prisen for unge lokale iværksættere i Middelhavsområdet 2019. Prisen blev overrakt på plenarmødet i Den Regionale og Lokale Euro - Middelhavsforsamling (ARLEM) , der blev afholdt i den spanske by Sevilla, hvor 100 lokale og regionale ledere mødtes for at drøfte, hvordan man kan fremme iværksætteri blandt unge, styrke kvinders stilling, forbedre regeringsførelsen, styrke samarbejdet mellem byer og forvalte migration.

Prisen blev tildelt Zimni Jdeed , en mode- og tekstilvirksomhed i Tripoli, der med stor succes bringer traditionel beklædning tilbage i modebilledet. Den unge iværksætter Najway Altahir Mohammed Shukri og hendes bror Ali startede virksomheden for tre år siden. De beskæftiger nu seks syersker og tilbyder anstændige arbejdsvilkår for kvinder. Den første udgave af ARLEM's pris modtog 24 ansøgninger fra ni lande.

Karl-Heinz Lambertz, formand for Det Europæiske Regionsudvalg , roste vinderen og sagde: " I hele Middelhavsområdet er der et ønske om at styrke samarbejdet og frigøre regionens enorme potentiale . Ved at støtte alle unge mennesker, uanset køn, kan vi styrke iværksætterkulturen og skabe nye job. Gennem decentraliseret samarbejde uddyber vi integrationen i regionen og tackler udfordringer, der går på tværs af grænser, såsom migration og social udstødelse, samtidig med at vi sikrer bæredygtig udvikling. "

Lahcen Amrouch , borgmester i Argana i Marokko og repræsentant for ARLEM’s medformand Mohammed Boudra på mødet, understregede: " Iværksætteri blandt unge er en prioritet for ARLEM. Derfor har vi lanceret ARLEM-prisen, der har til formål at støtte unge iværksættere og synliggøre dem, der ikke lader sig afskrække af de vanskeligheder, der er forbundet med at starte en ny virksomhed. Vi opfordrer indtrængende de nationale regeringer til at forenkle erhvervslovgivningen, reducere den administrative og skattemæssige byrde og skabe væksthuse for nye virksomheder og mikrokreditordninger med henblik på at fremme iværksætterkulturen blandt unge mennesker. "

Nasser Kamel, generalsekretær i Middelhavsunionen , sagde: " Arbejdet i Euro-Middelhavsforsamlingen er yderst vigtigt. Forsamlingen repræsenterer befolkningerne i Euro-Middelhavsregionen, hvor mere end 800 millioner borgere har brug for vores engagement og opbakning for at fremme dialog og samarbejde. Som den territoriale dimension af Middelhavsunionen skal ARLEM bidrage til at fastlægge prioriteterne og øge synligheden af det arbejde og de aktiviteter, vi gennemfører, og dermed bringe Euro-Middelhavspartnerskabet tættere på borgernes interesser og forventninger. "

Delegationen på 100 deltagere fra 19 lande besøgte La Cartuja i Sevilla, hvor verdensudstillingen i 1992 blev afholdt. Området er nu omdannet til en erhvervspark og væksthus, der er hjemsted for 450 virksomheder og 17.000 ansatte. Borgmesteren i Sevilla, Juan Espadas (ES/PES), sagde: " Byrådet har udviklet nye kompetencer for at bekæmpe arbejdsløshedsproblemet med fokus på uddannelse af unge og forbedring af deres beskæftigelsesegnethed. Sevilla har en stor menneskelig kapital. Iværksætterkultur er en del af byens DNA. Derfor glæder jeg mig særligt over, at den første ceremoni for uddeling af ARLEM-prisen til unge iværksættere finder sted i vores by."

På mødet i ARLEM blev der vedtaget en rapport om ' Unges iværksætterånd i Middelhavsområdet’ ', som efterlyser en styrkelse af de programmer, der støtter unges iværksætteri, såsom MedUP!, Med4jobs og Next Society med det formål at fremme den økonomiske udvikling på Middelhavets sydlige kyster. EU bør ifølge rapporten tage initiativ til ordninger, der giver unge iværksættere fra Nordafrika og Mellemøsten mulighed for at modtage mentorstøtte fra erfarne iværksættere i en af de 28 EU-medlemsstater.

Ordfører Olgierd Geblewicz (PL/EPP) , formand for regionen Vestpommern, sagde: " Vi er nødt til at støtte iværksætteri blandt unge for at puste nyt liv i lokalsamfundene, skabe nye arbejdspladser, fremme den økonomiske vækst og forbedre velfærden. Vi opfordrer EU, FN og de nationale regeringer i hele Euro-Middelhavsregionen til at oprette erhvervsuddannelsesprogrammer og udvikle mikrokreditordninger for unge iværksættere. Lokale og regionale myndigheder bør inddrages fuldt ud i arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitikker, da de har de bedste forudsætninger for at kunne gennemføre programmer, der passer til lokalsamfundenes behov. "

Der blev også vedtaget en rapport om ' Regeringsførelse og gennemsigtighed i Middelhavsområdet ', udarbejdet af Lütfü Savas , borgmester i den tyrkiske by Hatay. I udtalelsen opfordres der til større decentralisering i regionen som en metode til at afhjælpe den aktuelle mistillid til de offentlige myndigheder. Når de lokale myndigheder styrkes, kan borgerne i højere grad deltage i beslutningstagningen. ARLEM går ind for større budgetter til de lokale myndigheder og en skatteopkrævningskapacitet, der sætter dem i stand til at investere i nye projekter på prioriterede områder.

Med Konferencen af Perifere Kystregioner i Europa (CPMR) og Europæiske Grænseregioners Arbejdsfællesskab (AEBR) som fælles arrangører blev der afholdt en workshop om migration med fokus på de lokale og regionale myndigheders rolle i forbindelse med modtagelse og integration af migranter.

Man drøftede ligeledes Nicosiainitiativet , et decentraliseret samarbejdsprogram mellem EU og libyske borgmestre. Efter de vellykkede udvekslingsprogrammer inden for bæredygtigt fiskeri med regionen Friuli Venezia Giulia og vandforvaltning med Murcia er det ARLEM's hensigt at udvide Nicosiainitiativet gennem flere midler og udvekslingsprogrammer, og man har budt nye partnere såsom Galiciens regionale regering og Sevilla velkommen.

Bemærkninger til redaktørerne:

Det Europæiske Regionsudvalg oprettede ARLEM i 2010 med det formål at gøre det muligt for folkevalgte repræsentanter i hele Middelhavsområdet at blive repræsenteret ved EU og Middelhavsunionen, opretholde en politisk dialog og fremme det interregionale samarbejde. ARLEM tæller 80 medlemmer og 2 observatører fra EU og dets partnerlande i Middelhavsområdet. ARLEM ledes i fællesskab af RU's formand, Karl-Heinz Lambertz og Mohamed Boudra, borgmester i den marokkanske by Al Hoceima og formand for den marokkanske borgmesterforening (AMPCC). Middelhavsunionen blev grundlagt i 2008. Middelhavsunionen er en mellemstatslig organisation med hjemsted i Barcelona, der samler 43 lande, herunder de 28 EU-lande.

Hvad går ARLEM-prisen ud på: se animationsvideoen her .

Se videopræsentationen af vinderen af ARLEM-prisen 2019.

Kontaktperson:

David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0)470 88 10 37

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EMPOWERING-YOUTH-AND-WOMENS-ENTREPRENEURSHIP-IN-THE-EURO-MEDITERRANEAN-REGIONS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EMPOWERING-YOUTH-AND-WOMENS-ENTREPRENEURSHIP-IN-THE-EURO-MEDITERRANEAN-REGIONS.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EMPOWERING-YOUTH-AND-WOMENS-ENTREPRENEURSHIP-IN-THE-EURO-MEDITERRANEAN-REGIONS.ASPX

A time of crises must spur efforts for gender equality
A time of crises must spur efforts for gender equality
14.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-STATEMENT-INTERNATIONAL-WOMENS-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EMPOWERING-YOUTH-AND-WOMENS-ENTREPRENEURSHIP-IN-THE-EURO-MEDITERRANEAN-REGIONS.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SEDEC_17_FEBRUARY_2023_JOINT_ACTION_PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EMPOWERING-YOUTH-AND-WOMENS-ENTREPRENEURSHIP-IN-THE-EURO-MEDITERRANEAN-REGIONS.ASPX

2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
17.02.2023