Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
EU's regioner og byer skal have beføjelse til at beskytte beskæftigelsen og de sociale rettigheder  

Kommissær Nicolas Schmit og RU går sammen om at støtte udviklingen af færdigheder og job på lokalt plan

EU og medlemsstaterne skal give byerne og regionerne beføjelse til at beskytte beskæftigelsen og de sociale rettigheder: Dette er Det Europæiske Regionsudvalgs opfordring, der skal modvirke de katastrofale sociale virkninger af covid-19-pandemien. Forsamlingen af EU's lokale og regionale repræsentanter opfordrer også til, at kvalifikationsgrundlaget for genopretning styrkes, og at de regionale og lokale myndigheder støttes i forvaltningen af den grønne og den digitale omstilling.

RU's regionale og lokale barometer 2020 fremhæver, at covid-19-krisen især påvirker indkomsten for selvstændige, personer på tidsbegrænsede kontrakter og deltidsbeskæftigede, heriblandt mange unge, migranter og andre sårbare grupper. Regioner, der er stærkt afhængige af turisme, risikerer at opleve særligt negative beskæftigelseskonsekvenser, hvor op til 40 % af arbejdspladserne kan være i fare. Barometeret viser også, at 43 % af europæerne ønsker, at de lokale og regionale myndigheder får større indflydelse på beskæftigelses- og socialpolitikkerne.

Formanden for Det Europæiske Regionsudvalg Apostolos Tzitzikostas sagde: "Regioner og byer i hele Europa har under covid-19-pandemien reageret hurtigt og beslutsomt for at hjælpe dem, der har behov for det. Europa skal nu sætte kampen mod fattigdom og arbejdsløshed og især den stigende ungdomsarbejdsløshed i centrum for sin indsats. Dette er afgørende for et stærkt socialt Europa, der hverken lader mennesker eller steder i stikken."

Formand Apostolos Tzitzikostas meddelte, at udvalget vil arbejde sammen med Kommissionens GD for Beskæftigelse om at lancere lokale jobmesser online sammen med regionerne og byerne for at støtte jobmatching og de lokale økonomier med konkrete tiltag.

Da kommissær for beskæftigelse og sociale rettigheder Nicolas Schmit talte på RU's plenarforsamling den 14. oktober, sagde han: "Vi skal på fode igen efter en krise uden fortilfælde, og til det har vi brug for regionerne. Vi skal se konkrete resultater af vores indsats for unge og udvikling af færdigheder. Den europæiske søjle for sociale rettigheder har været og vil være retningsgivende for at sikre vores borgere en bedre fremtid. Derfor har jeg sammen med Regionsudvalgets formand bebudet, at vi kommer til at styrke samarbejdet mellem mine tjenestegrene og Det Europæiske Regionsudvalg. Dette samarbejde giver mulighed for at vise borgerne, at vi handler og lytter til dem."

På denne uges plenarmøde blev der også vedtaget en udtalelse om Et stærkt socialt Europa for retfærdig omstilling , som baner vejen for en handlingsplan for gennemførelse af den europæiske søjle for sociale rettigheder . Ordfører og formand for SEDEC-underudvalget, Anne Karjalainen (FI/PES), medlem af byrådet i Kerava, udtalte: "Covid-19-pandemien har understreget det presserende behov for at komme den eksisterende digitale kløft til livs og for at håndtere den væsentlige indvirkning på de sociale rettigheder, da manglende adgang til nye teknologier og informationssamfundet skaber nye former for social eksklusion. Digital samhørighed er en integreret del af retfærdige omstillinger og en hjørnesten i den territoriale og sociale samhørighed. Samtidig skal genopretningsforanstaltningerne omfatte den sociale dimension af både den økologiske og den digitale omstilling. Vi skal have et retfærdigt arbejdsmarked i fremtidens CO 2 -neutrale økonomi, der er baseret på anstændige job, stærk social sikring og jobmuligheder dér, hvor folk bor."

Med henvisning til Kommissionens meddelelse , der blev offentliggjort i januar, påpeger RU i sin udtalelse, at fonden for retfærdig omstilling – EU's fond til støtte for en grøn omstilling i de mest sårbare regioner – bør lægge sig op ad EU's sociale søjle. Samtidig slår RU endnu en gang til lyd for en bedre samordning mellem de økonomiske og sociale politikker mellem EU og de nationale regeringer som led i det europæiske semester og opfordrer til at sikre, at de lokale og regionale myndigheder inddrages i denne samordning via delt forvaltning baseret på nærhedsprincippet.

RU understreger også den vigtige rolle, som arbejdsmarkedets parter spiller i den nuværende situation med stadig større digitalisering af arbejdsmønstrene. Det kræver en opdatering af EU-reglerne om arbejdsforhold og arbejdstid, herunder bestemmelser om fastsættelse af retten til at logge af.

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tlf. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023