Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
EU's lokale og regionale ledere ønsker ophævelse af patenter på covid-19-vacciner  

Det Europæiske Regionsudvalg har opfordret Den Europæiske Union til midlertidigt at ophæve patenter på vacciner mod covid-19-virus for at bremse pandemiens hurtige spredning. Det har også presset på for en optrapning af produktionen i Europa og for hurtigere vaccinationer over alt i Europa.

Udvalget, som er EU's forsamling af lokale og regionale myndigheder, er den første EU-institution, der opfordrer til ophævelse af patenter. En nylig genopblussen af smitten i andre dele af verden har øget presset for at suspendere de intellektuelle ejendomsrettigheder, så vaccineproduktionen kan maksimeres, og alle sikres lige adgang.

Apostolos Tzitzikostas , som er formand for Det Europæiske Regionsudvalg og guvernør for Centralmakedonien, sagde: "Basal sundhedspleje er en grundlæggende menneskeret, og der er tale om den mest alvorlige trussel mod den globale sundhed i generationer. Der må være nultolerance over for vaccinenationalisme, og Den Europæiske Union må fortsat gå foran med et godt eksempel og beskytte alle sine borgere uden at lade nogen region, by eller noget område i stikken. Med støtte fra EU-midler har forskere, industrien og lovgiverne gjort et fantastisk stykke arbejde med så hurtigt at finde effektive behandlinger. Den Europæiske Union må vise, at den tager solidaritet og egne værdier alvorligt, og sikre en midlertidig ophævelse af patenter på covid-19-vacciner og optrappe vaccineproduktionen for at hjælpe andre steder i verden".

Ximo Puig (ES/PES), som er leder af regionalregeringen i Valencia, førte an i opfordringen til at suspendere patenter. I sin tale på RU's plenarforsamling sagde han: "Pandemien er ikke overstået. Den har allerede kostet flere menneskeliv end slagene ved Verdun og Stalingrad. For at få stoppet den får vi hvert år brug for milliarder af vacciner til hele verdens befolkning. Derfor må Europa sikre, at de store medicinalvirksomheder lever op til deres leveringsforpligtelser. Vi har behov for større produktions- og leveringskapacitet for vacciner. Det er baggrunden for, at jeg bl.a. foreslår, at patenter midlertidigt ophæves, at der ydes økonomisk kompensation til laboratorier, hvis man vælger den obligatoriske licensordning, og at der er behov for, at virksomheder samarbejder om at øge produktionen. Vi kan ikke længere omgøre det, der engang skete på slagmarkerne ved Stalingrad og Verdun, men denne menneskelige tragedie er der endnu tid til at gribe ind overfor".

Forslaget er formuleret i en resolution om "Fri bevægelighed under covid-19-pandemien (digitalt grønt certifikat) og opskalering af vaccineproduktionen" , som blev debatteret den 6. maj og vedtaget den 7. maj. I resolutionen hedder det, at "EU med henblik på at øge vaccineproduktionen kunne søge efter nye løsninger som f.eks. midlertidig suspension af patenter på lægemidler og medicinske teknologier til behandling eller forebyggelse af covid-19-smitte".

Den 5. maj meddelte USA, at det ville indlede forhandlinger i Verdenshandelsorganisationen om at lempe reglerne for medicinalvirksomhedernes patenter. Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, sagde den 6. maj, at "EU er parat til at drøfte ethvert forslag, som er rettet mod at løse krisen på en effektiv og pragmatisk måde".

En spørgeundersøgelse fra september sidste år, som var bestilt af Det Europæiske Regionsudvalg, fandt, at europæerne har større tillid til de regionale og lokale myndigheder end til EU og de nationale regeringer, og at sundhed er det område, hvor europæerne helst ser, at de regionale og lokale myndigheder får større indflydelse på beslutningstagningen på EU-niveau.

Kontaktperson:

Andrew Gardner

Tlf.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUS-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-PATENT-WAIVER-ON-COVID-19-VACCINES.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUS-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-PATENT-WAIVER-ON-COVID-19-VACCINES.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUS-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-PATENT-WAIVER-ON-COVID-19-VACCINES.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUS-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-PATENT-WAIVER-ON-COVID-19-VACCINES.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUS-LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-CALL-FOR-PATENT-WAIVER-ON-COVID-19-VACCINES.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023