Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
#EURegionsWeek: Samhørighed er nøglen til Europas fremtid  
Den 16. udgave af den europæiske uge for regioner og byer løber af stablen i Bruxelles

Under mottoet "De unge, regionerne og byerne er Europas fremtid – Enhed og samhørighed er Europas fremtid" samledes hundredvis af lokale og regionale ledere og højtstående EU-politikere i Bruxelles den 8. oktober for at skyde Den europæiske uge for regioner og byer i gang. Den årlige konference, som afholdes i fællesskab af Det Europæiske Regionsudvalg (RU) og Kommissionen, er det største arrangement om regionaludvikling i verden.

Samhørighedspolitikken, der så dagens lys i 1988, er gennem sine 30 år blevet det vigtigste investeringsværktøj til støtte for jobskabelse, økonomisk vækst, øget konkurrenceevne, bæredygtig udvikling og forbedring af borgernes livskvalitet i byerne og regionerne. Den har som overordnede mål at udligne forskellene mellem og inden for EU's regioner, fremme en harmonisk udvikling i EU og øge borgernes trivsel.

Formanden for Det Europæiske Regionsudvalg, Karl-Heinz Lambertz , sagde i sin åbningstale: "Investering i samhørighed handler om meget mere end bare penge – det afspejler vores grundlæggende europæiske værdier. Samarbejdet mellem EU og de nationale, regionale og lokale myndigheder vidner om, at det 21. århundredes største problemer kun kan overvindes ved at samarbejde i en ånd af solidaritet. At skære i samhørighedspolitikken vil være i modstrid med EU's målsætning om territorial, økonomisk og social samhørighed. Vi har i dag mere end nogensinde brug for en stærk samhørighedspolitik, hvis EU skal vinde tilliden hos de borgere, som det tjener. En Union uden samhørighed er ikke mulig".

Formanden for Kommissionen, Jean-Claude Juncker , sagde: "Når vi i dag taler om vores regioners og byers fremtid, taler vi faktisk i høj grad om vores Unions fremtid, eftersom de to er tæt forbundne størrelser. Kommissionen vil i løbet af det kommende årti støtte regionerne og byerne yderligere i deres bestræbelser på at omstille sig til en mere innovativ og grønnere økonomi med henblik på at skabe arbejdspladser, vækst og sociale fremskridt. Samhørighedspolitikken, der er et af de mest konkrete eksempler på solidaritet på EU-plan, vil komme til at spille en afgørende rolle i den sammenhæng ligesom Horisont Europa, Erasmus+, InvestEU og de øvrige programmer og initiativer i vores forslag til EU's fremtidige budget. Det er vigtigt at nå til enighed om det næste flerårige EU-budget inden valget til Europa-Parlamentet, hvis denne støtte skal nå ud til regionerne og byerne rettidigt".

Kommissæren med ansvar for regionalpolitik, Corina Creţu , udtalte: "Jeg er stolt af det forslag til en ny, mere tidssvarende, smidig og forenklet samhørighedspolitik, som vi fremlagde i maj. Der er dog stadig arbejde at gøre. Hvis investeringerne skal kunne iværksættes i 2021, er vi nødt til allerede nu at gå i gang med planlægningen af de kommende programmer. I dag indledes den europæiske uge for regioner og byer. Det er en god lejlighed til at drøfte den fremtidige samhørighedspolitik, og jeg vil derfor fremsætte mine forslag til, hvordan man kan hjælpe medlemsstaterne og regionerne med at udarbejde deres programmer".

Næstformanden for Europa-Parlamentet, Pavel Telička , sagde: "Samhørighedspolitikken er det stærkeste udtryk for solidaritet på EU-plan. De investeringer, der foretages inden for rammerne af denne politik, bidrager til at nå Unionens langsigtede mål. Netop derfor er det vigtigt at maksimere dens potentiale for tiden efter 2020 ved at øge dens smidighed, merværdi samt overensstemmelse og sammenhæng med alle faser af det europæiske semester. Ved i højere grad at fokusere på vores udgifter og en løbende, objektiv evaluering på grundlag af indikatorer og om nødvendigt foretage eventuelle justeringer, vil vi kunne sætte gang i den økonomiske vækst og hermed skabe nye muligheder, navnlig inden for lovende områder for borgerne i hele EU. Den europæiske uge for regioner og byer giver god mulighed for at drøfte samhørighedspolitikkens fremtid med dem, som har førstehåndsekspertise".

Som led i indsatsen for at styrke samhørighedspolitikken til fordel for alle regioner og byer i EU's nye budget efter 2020 lancerede RU sammen med førende sammenslutninger, der repræsenterer regioner og byer, sidste år #CohesionAlliance – en græsrodsbevægelse for alle, der mener, at EU's samhørighedspolitik også i fremtiden bør være en af EU's bærende søjler. Siden alliancen offentliggjorde sin erklæring i forbindelse med åbningen af den europæiske uge for regioner og byer sidste år, er den blevet underskrevet af mere end 8.000 støtter, herunder 114 regioner, 110 byer, 45 sammenslutninger af regionale og lokale myndigheder, 30 medlemmer af Europa - -Parlamentet, 35 sektorsammenslutninger i EU og 141 andre institutionelle partnere såsom universiteter, forskningscentre og europæiske grupper for territorialt samarbejde (EGTS'er). #CohesionAlliance er stadig åben for underskrivelse og vil følge de igangværende interinstitutionelle budgetforhandlinger nøje.

Baggrund:

Den europæiske uge for regioner og byer samler hvert år tusindvis af deltagere fra lokale, regionale og europæiske forvaltninger, akademikere og eksperter for at drøfte og udveksle synspunkter om forskellige aspekter af samhørighedspolitikken inden for rammerne af 170 workshopper, seminarer, debatter og møder, der strækker sig over fire dage. Dette års udgave sætter særligt fokus på nødvendigheden af en stærk samhørighedspolitik efter 2020 for at kunne overvinde strukturelle hindringer, styrke den menneskelige kapital og forbedre livskvaliteten, på håndteringen af konsekvenserne på lokalt plan af globaliseringen, den digitale omstilling og klimaforandringerne og på effektive regionale og lokale strategier for unge, integration af migranter og social inklusion.

Billeder og videoklip af arrangementet kan downloades gratis.

Kontaktperson:

Carmen Schmidle

Tlf. +32 (0)2 494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Deltag i #EUCouncillors-netværket
Deltag i #EUCouncillors-netværket
19.09.2023