Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
EU's regioner og byer opfordrer de nationale regeringer til at booste EU's sundhedspakke  

Sundhed var i centrum, da Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, og Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, mødtes til debat i Det Europæiske Regionsudvalg.

De nationale regeringer bør blive enige om en større pakke med økonomisk støtte til sundhedssystemerne i Den Europæiske Union, udtalte Det Europæiske Regionsudvalg den 14. oktober. Opfordringen indgår i tre anbefalinger, hvori EU's regioner og byer fastlægger metoder til udbedring af de mangler i de lokale sundhedssystemer, der kom for dagens lys under covid-19-pandemien.

Anbefalingerne – der vedrører mangler i forbindelse med forebyggelse, behandling og akut lægehjælp – blev vedtaget den 14. oktober, to dage efter at Det Europæiske Regionsudvalg (RU) havde præsenteret Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, med dokumentation for pandemiens konsekvenser i udvalgets årlige regionale og lokale barometer . Barometeret fremhævede, hvordan krisen har forværret de eksisterende uligheder, herunder i sundhedssektoren. Formand Ursula von der Leyen sagde til EU's forsamling af lokale og regionale politikere, at "EU-midlerne vil gøre det muligt at investere i nye hospitaler, bedre udstyr og mere robuste sundhedssystemer – ikke alene i storbyerne, men også i de mere fjerntliggende regioner", og at de regionale og lokale myndigheder bør "sidde ved roret" .

Også den tyske forbundskansler Angela Merkel tog ordet på plenarforsamlingen. Den 13. oktober sagde hun i sin tale til de 329 regionsformænd, borgmestre og kommunalrådsmedlemmer i RU, at nogle regioners tilbud om at behandle patienter fra regioner i andre lande bør tjene som god praksis ved fremtidige udfordringer. Kansler Angela Merkel, som sagde, at hun "ser på den fornyede stigning i antallet af smittetilfælde i næsten alle dele af Europa med stor bekymring", talte i sin egenskab af leder for det land, der har det roterende formandskab for Rådet for Den Europæiske Union.

I sin udtalelse om den af Kommissionen allerede bebudede støttepakke til sundhedssystemerne med titlen Et EU - handlingsprogram for sundhed (EU4Health) kritiserede Det Europæiske Regionsudvalg de nationale regeringer for deres nedskæringer i det foreslåede budget. Udvalget understregede, at de sundhedstjenester, som i mange EU-medlemsstater forvaltes på lokalt og regionalt plan, har brug for investeringer og innovation for at mindske ulighederne på sundhedsområdet og håndtere udfordringerne i tilknytning til den aldrende befolkning. EU - medlemsstaterne skar i sommer Kommissionens forslag på 9,4 mia. EUR for perioden 2021-2027 ned til 1,7 mia. EUR. Den endelige bevillingsstørrelse vil blive fastlagt under forhandlingerne med Europa-Parlamentet.

RU's ordfører, Nathalie Sarrabezolles (FR/PES), formand for departementsrådet i Finistère, sagde: "Med nedskæringerne i det nye EU4Health-program på 82% har medlemsstaterne vist, at de slet ikke har forstået krisens fulde omfang. At sikre sundhedspleje af høj kvalitet for alle er det bedste udtryk for solidaritet og en vigtig komponent i indsatsen for at styrke samhørigheden i vores Union. Vi kan og skal gøre mere for at styrke vores sundhedssystemer. Selv om regioner og byer fortsat vil arbejde for at nå dette mål hver eneste dag, har de brug for betydelig støtte fra EU".

I en anden udtalelse fokuseres der på de elementer, der er nødvendige i en europæisk sundhedsberedskabsmekanisme , som kan blive aktiveret i forbindelse med fremtidige pandemier. Det fremhæves, at EU skal kunne udvikle, købe, transportere og distribuere test- og sikkerhedsudstyr, der importeres fra udlandet eller fremstilles i EU. Der opfordres desuden specifikt til, at der f.eks. udvikles et fælles EU-vaccinationskort og et virtuelt europæisk register med oplysninger om vaccinelagre.

Ordføreren, Birgitta Sacrédeus (SE/EPP), medlem af Dalarna regionsråd, sagde: "Pandemien viser klart betydningen af kvalificeret og veluddannet personale samt velfinansierede, veludstyrede og robuste sundhedssystemer med kapacitet til hurtigt at omstille sig til en ny situation for sundhedsplejen og folkesundheden. Pandemien viser også, at de lokale og regionale myndigheder spiller en central rolle i krisesituationer som denne".

Den tredje udtalelse – udarbejdet af Karsten Uno Petersen (DK/PES), regionsrådsmedlem i Region Syddanmark, om sundhedsydelser på tværs af grænser – har til formål at lette overførslen af patienter til behandling i andre lande, således som det skete i forbindelse med den første bølge af pandemien, hvor f.eks. patienter fra Grand Est- og Bourgogne-Franche-Comté-regionerne i Frankrig blev behandlet i Saarland i Tyskland.

Karsten Uno Petersen sagde: "Covid-19-pandemien har vist, hvor vigtigt et tæt samarbejde om sundhedspleje på tværs af grænserne kan være for europæerne. Når vi ser patienter blive behandlet i et andet land, er det den bedste illustration af, hvad der virkelig menes med solidaritet. Lad os bygge videre på det, vi har lært af denne krise, så vi kan forbedre vores grænseoverskridende sundhedssystemer og skabe enklere procedurer og patientsikkerhed for de mennesker, der bor i grænseregioner. Dette omfatter klar information både til borgerne og til sundhedspersonalet".

Udtalelsen er et led i Det Europæiske Regionsudvalgs bredere indsats for at sikre, at EU's genopretning efter pandemien medvirker til at opbygge modstandsdygtige lokalsamfund, bidrager til udviklingen af lokale økonomier og fremmer bestræbelserne på at uddybe det europæiske demokrati.

Ifølge en meningsmåling bestilt af Det Europæiske Regionsudvalg ser 67 % af europæerne gerne, at de lokale og regionale myndigheder får større indflydelse på de beslutninger, der træffes på EU-plan. Heraf nævner 45 % sundhed som et område, hvor regioner og byer bør have større indflydelse.

Meningsmålingen blev gennemført af Kantar i første halvdel af september, og resultaterne heraf blev fremlagt på RU's plenarforsamling den 12.-14. oktober. Det kunne ligeledes konstateres, at europæerne – både generelt og i forbindelse med indsatsen mod pandemien – har mere tillid til de lokale og regionale myndigheder end til de nationale regeringer og EU. Et absolut flertal (52 %) har tillid til de regionale og lokale myndigheder, 47 % til EU og 43 % til deres nationale regering.

Apostolos Tzitzikostas , formand for Det Europæiske Regionsudvalg og leder af regionalregeringen i Centralmakedonien, Grækenland, sagde: "Den grad af tillid, som borgerne har til de lokale og regionale ledere, har bidraget til at begrænse udbredelsen af covid-19. Denne tillid vil også være altafgørende i genopretningsfasen. Vi opfordrer indtrængende de nationale ledere og EU-institutionerne til at samarbejde med og støtte de regionale og lokale myndigheder med henblik på at afhjælpe de enorme problemer, som covid-19 har skabt".

Resultater af det årlige regionale og lokale barometer:

Det årlige regionale og lokale barometer – De vigtigste resultater

Det årlige regionale og lokale barometer – Hele rapporten

Det årlige regionale og lokale barometer – Meningsmåling foretaget af Kantar (indeholder også landespecifikke resultater)

Det årlige regionale og lokale barometer – De sundhedsmæssige konsekvenser (i ord og tal)

Det årlige regionale og lokale barometer – De regionale økonomiske konsekvenser (i ord og tal)

Kontaktperson:

Andrew Gardner

Tlf.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-S-REGIONS-AND-CITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS-TO-INCREASE-EU-HEALTH-PACKAGE-.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-S-REGIONS-AND-CITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS-TO-INCREASE-EU-HEALTH-PACKAGE-.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-S-REGIONS-AND-CITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS-TO-INCREASE-EU-HEALTH-PACKAGE-.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-S-REGIONS-AND-CITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS-TO-INCREASE-EU-HEALTH-PACKAGE-.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-S-REGIONS-AND-CITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS-TO-INCREASE-EU-HEALTH-PACKAGE-.ASPX

Indkaldelsen af ansøgninger til EU-priserne for økologi er skudt i gang
Indkaldelsen af ansøgninger til EU-priserne for økologi er skudt i gang
27.03.2023