Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
EU's "nye arbejdsmetode" gennem omfattende og varig inddragelse af borgerne: hvad er de næste skridt?  

I anledning af det europæiske topmøde for regioner og byer , der blev afholdt i Bukarest den 14.-15. marts, opfordrede Karl-Heinz Lambertz, formand for Det Europæiske Regionsudvalg (RU), og Luca Jahier, formand for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU), endnu en gang EU-institutionerne til at arbejde sammen om at etablere en " permanent, struktureret EU-høringsmekanisme " med borgerne, byerne, regionerne og civilsamfundet i den kommende mandatperiode (2019-2024).

I de senere år har institutioner på europæisk, nationalt og lokalt niveau søgt at involvere borgerne med henblik på at forbedre kvaliteten, gennemsigtigheden og accepten af EU's politikker. I dag opfordrede formændene for EU's to rådgivende organer, Luca Jahier fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Karl-Heinz Lambertz fra Det Europæiske Regionsudvalg, endnu en gang Europa-Parlamentet, Kommissionen og Det Europæiske Råd til at etablere en permanent mekanisme for "høring af EU's borgere".

"Den Europæiske Union har mere end nogensinde brug for, at dens overbevisninger og værdier får ny energi. Dette omfatter den måde, hvorpå EU-institutionerne håndterer borgernes bekymringer og inddrager dem mere direkte i beslutningstagningen. Civilsamfundsorganisationer kan spille en vigtig rolle i denne forbindelse, og de er parate til at indlede en ny dialog med borgerne" , sagde Luca Jahier .

"Demokratiet starter i vores regioner og byer. Deres repræsentanter er valgt tættest muligt på folket og står i daglig kontakt med borgerne. Jeg opfordrer lokale ledere i alle EU-medlemsstater til at gøre en koordineret indsats for én gang om året at indgå i en egentlig europæisk debat. En sådan debat bør være fokuseret på de emner, der er vigtigst, og der skal være feedback til EU-niveauet, herunder med opfordring til konkret handling. Hvis vi ønsker, at EU bliver mere demokratisk, er det er ikke nok at lytte" , sagde Karl-Heinz Lambertz .

Begge formænd talte den 15. marts på det europæiske topmøde for regioner og byer i Bukarest, en begivenhed, der var organiseret i fællesskab af RU og det rumænske formandskab, og som bragte over 700 borgmestre og valgte repræsentanter fra regionale myndigheder og parlamenter sammen. Siden 2015 har RU arrangeret over 200 borgerdialoger med deltagelse af 40.000 borgere i 27 medlemsstater. EØSU har involveret civilsamfundet i 27 nationale høringer, som over 1.000 repræsentanter for civilsamfundsorganisationerne deltog i.

Baggrund

Den 13.-14. december 2018 diskuterede Det Europæiske Råd resultaterne af 1.700 borgerhøringer og -dialoger om "Europas fremtid", som var gennemført af nationale regeringer. Formændene Luca Jahier og Karl-Heinz Lambertz var de første til at reagere, idet de foreslog, at der blev etableret en "permanent mekanisme for strukturerede høringer og dialoger med borgerne". En sådan mekanisme vil involvere regionale parlamenter og forsamlinger, lokale myndigheder og civilsamfundsorganisationer med henblik på at øve løbende indflydelse på EU's politiske proces. Projektet behandles i øjeblikket af EU-institutionerne med henblik på, at det kan igangsættes ved udgangen af næste år.

Yderligere oplysninger:
Permanent EU-mekanisme for strukturerede høringer og dialoger med borgerne
Det 8. europæiske topmøde for regioner og byer            

Kontakt:
Nathalie Vandelle
Tlf. +32 (0)2 282 24 99
nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Del :