Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
EU skal afsætte langt flere penge til integration af immigranter  
EU's lokale og regionale ledere advarer mod manglende balance i EU's finansieringsplaner for grænsekontrol og håndtering af migration

Regionale og lokale ledere har anmodet Den Europæiske Union om at øge sin Asyl- og Migrationsfond med næsten 6 mia. EUR i 2021-27. I en advarsel til EU's beslutningstagere mod at lægge "uforholdsmæssig stor vægt på grænsekontrol" opfordrede de endvidere til, at rundt regnet en tredjedel af fonden anvendes til at håndtere lovlig migration og integration, samt at en del af udgifterne til integration bliver obligatorisk.

Opfordringen fra Det Europæiske Regionsudvalg (RU), der indgår i en anbefaling, som blev vedtaget den 9. oktober, kom, en måned efter at Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, erklærede, at Asyl- og Migrationsfonden (AMF) skulle have et budget på 10,4 mia. EUR for en syvårig periode, en stigning på 51 %. RU's anbefaling, der blev vedtaget som led i et ændringsforslag , er, at fonden skal råde over næsten 16,2 mio. EUR, en stigning, som modsvarer Kommissionens forslag om at øge de midler, der afsættes til grænsekontrol, med 240 % gennem en række fonde.

RU's hovedordfører om Asyl- og Migrationsfonden , Peter Bossman (SI/PES), borgmester i den slovenske kommune Piran, sagde: "Vi ønsker alle, at migrationen håndteres effektivt og koordineret, men disse aspekter skal forbedres betragteligt, før vi kan sige, at EU's penge bruges fornuftigt og efter hensigten. Håndteringen af migration fordrer overbevisende svar på alle aspekter af migrationen – irregulær migration, asyl, lovlig migration, integration samt de grundlæggende årsager til migration. Beslutningen om at fjerne ordet "integration" fra fondens navn er sigende og bekymrende, og vi frygter, at den overordnede tilgang vil fokusere på at rejse mure snarere end at finde en afbalanceret tilgang til håndteringen. EU skal alvorligt overveje, hvordan de nytilkomne, der allerede befinder sig i vores samfund, kan integreres."

Han fortsatte: "Dertil kommer, at effektiv koordinering forudsætter samarbejde med de lokale og regionale myndigheder, som f.eks. har ansvaret for hovedparten af integrationstiltagene på kort sigt. Desværre ser de foreliggende forslag bort fra vores gentagne anmodninger om, at byer og regioner får en rolle i forbindelse med fondens forvaltning. De lokale og regionale myndigheder har ydet en kolossal hjælp til EU i indsatsen for at modtage, huse, integrere og beskæftige de flygtninge og migranter, der ankom i 2015. At reformere et politikområde midt i en krise er svært, men nu – hvor antallet af ankomster er betydeligt lavere – håber vi, at EU's beslutningstagere vil være i stand til at vedtage en reform, som er velafbalanceret, og som anerkender, hvor vigtigt det er at samarbejde med de lokale og regionale politikere."

RU anmodede blandt sine anbefalinger om, at regionerne og byerne får direkte adgang til EU-midler under kriser, så det sikres, at pengene hurtigt kommer ud til de myndigheder, der har specifikke udfordringer. Som led i sin promovering af en samlet EU-migrationspolitik sagde RU, at medlemsstater, som fraviger udgiftsretningslinjerne, bør kunne fremlægge en "udførlig redegørelse", der viser, "hvordan de agter at sikre, at denne beslutning ikke bringer de specifikke målsætninger for Asyl- og Migrationsfonden i fare".

Midler fra AMF anvendes i øjeblikket til f.eks. forbedring af indlogeringen og modtagelsen af asylansøgere, støtte til de sårbare, informationsudveksling og samarbejde mellem EU-medlemsstater og oplysningskampagner i ikke-EU-lande.

Udtalelsen om Asyl- og Migrationsfonden er et ud af flere svar fra Det Europæiske Regionsudvalg på Kommissionens forslag vedrørende EU's budget for 2021-27. Den 9. oktober vedtog RU endvidere anbefalinger om det overordnede budgetforslag og om specifikke dele af det foreslåede budget: Horisont Europa, om forskning , Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) , Programmet for rettigheder og værdier samt Det fremtidige LIFE-program (om miljø- og klimaindsatsen) .

Ligeledes den 9. oktober holdt RU's formand Karl-Heinz Lambertz en vigtig tale , hvori han skitserede det regionale og lokale perspektiv på EU's tilstand og talte for "en kampagne for at fremhæve de integrationsprojekter, der gennemføres i vores byer og regioner".

Eksempler på det arbejde, der udføres af lokale og regionale myndigheder, blev fremhævet under en debat om migration på RU's plenarforsamling den 10. oktober. Konkret gav Maria Angeles Elorza Zubiria (ES/ALDE) oplysninger om et nyt integrationsinitiativ, der er iværksat af Baskerlandets regering, mens Basilio Horta (PT/PES) præsenterede byen Sintras plan for modtagelse og integration af migranter, og Luc Van den Brande (BE/EPP) fra den belgiske region Flandern understregede værdien af at etablere partnerskaber mellem lokale myndigheder i EU og i Afrika som bidrag til håndteringen af migration.

Kontaktperson:

Andrew Gardner

Tlf. +32 (473)2 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

Michałowo og byens borgere modtager borgmester Paweł Adamowicz-prisen for deres hjælp til flygtninge ved grænsen til Belarus
Michałowo og byens borgere modtager borgmester Paweł Adamowicz-prisen for deres hjælp til flygtninge ved grænsen til Belarus
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

EU's forslag er en kærkommen saltvandsindsprøjtning til lovlig migration
EU's forslag er en kærkommen saltvandsindsprøjtning til lovlig migration
30.11.2022