Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
EU skal sætte fokus på biodiversitet og klimaændringer – FN slår alarm  
Det Europæiske Regionsudvalgs formand opfordrer EU til at øge sin indsats som reaktion på en "dybt alarmerende" FN-rapport.

Den Europæiske Union skal sætte biodiversitet øverst på dagsordenen og samtidig gøre en indsats for radikal nedbringelse af CO 2 -emissionerne, sagde formanden for Det Europæiske Regionsudvalg den 7. maj som reaktion på en FN-rapport, der advarer om, at "vores livsunderstøttende system" – naturen – i stigende grad er i fare, idet en million arter er truet af udryddelse. Formand Karl-Heinz Lambertz har beskrevet rapporten som et "nødråb til alle myndighedsniveauer" om at samarbejde.

Rapporten fra IPBES (Den Mellemstatslige Videnspolitikplatform vedrørende Biodiversitet og Økosystemydelser), hvis centrale resultater blev offentliggjort af FN den 6. maj, afspejler konklusioner fra videnskabsfolk fra hele verden og udspringer af 15.000 videnskabelige undersøgelser. Rapporten fremsætter oprigtige og helt tydelige advarsler. Det fastslås, at biodiversiteten er i tilbagegang i en hidtil uset grad i menneskets historie, at arter uddør i et stadig hurtigere tempo, og at menneskeheden "udhuler selve grundlaget for økonomi, indkomstmuligheder, fødevaresikkerhed, sundhed og livskvalitet på verdensplan".

Formand Karl-Heinz Lambertz (BE/PES) sagde: "Naturen giver os livet – og vi ødelægger den. I det sidste halve århundrede har vi håndteret udfordringen med at brødføde en hurtigt voksende global befolkning med stor succes, men med store omkostninger for naturen. Vi er nødt til hurtigst muligt at finde en måde at brødføde verden og sikre en bæredygtig udvikling, samtidig med at biodiversiteten genoprettes. Denne krise kræver fælles handling fra alle myndighedsniveauer, herunder byer og regioner. Beskyttelse af biodiversiteten bør stå øverst på EU's dagsorden sammen med håndtering af klimaændringerne. Det er ikke for sent at sikre en kulstoffri verden med biodiversitet, men der er behov for en samordnet indsats og investeringer, der giver resultater på lokalt niveau."

Roby Biwer (LU/PES), første næstformand i RU's ENVE-underudvalg og underudvalgets ordfører for biodiversitet , sagde: "Biodiversitet bør betragtes som grundlaget for vores sundhed og trivsel. Den understøtter funktionen af de økosystemer, som vi er afhængige af. Da biodiversiteten udgør det miljø, vi lever i, må vi beskytte den og lære at leve i harmoni med vores økosystemer."

Roby Biwer understregede, at de europæiske vælgere forstår den dybe sammenhæng mellem biodiversitet og klimaindsats. Han henviste til en Eurobarometer-undersøgelse , der blev offentliggjort den 6. maj, hvoraf det fremgår, at "to tredjedele af europæerne er enige i, at det er vigtigt at passe på naturen i kampen mod klimaændringer."

Det Europæiske Regionsudvalg er engageret i udviklingen af den globale og europæiske politiske ramme for biodiversitet efter 2020. De anbefalinger , som udvalget vedtog i oktober 2018, fremhæver – i lighed med IPBES - rapporten – nødvendigheden af, at Europas byer og regioner bliver bæredygtige enheder, som bevarer naturen, genetablerer biodiversiteten, opretholder og fremmer økosystemydelser samtidig med, at de opfylder deres befolkningers kritiske behov. RU efterlyste udviklingen af en ambitiøs og tidsbestemt videnskabeligt drevet EU - strategi for biodiversitet for tiden efter 2020 med henblik på at redde mangfoldigheden og rigeligheden af liv på jorden. Udvalget fastholdt også, at der er behov for en udtrykkelig anerkendelse i EU's og FN's politikker af, at de lokale og regionale myndigheder har en uundværlig rolle at spille med hensyn til at fremme biodiversitet og forsyne byer og regioner med den støtte, de har brug for.

Nogle af de specifikke tiltag, som RU anbefaler, er mere grænseoverskridende grøn infrastruktur og grønne korridorer, således at dyr kan passere fra et sted til et andet, styrkelse af de lokale og regionale myndigheders evne til at bekæmpe invasive arter, en større rolle til de kommunale og regionale myndigheder for at sætte en stopper for ulovlig handel med vilde dyr og planter, mere forskning i metoder til at øge biodiversiteten i byområder og øget finansiering til arbejdet med biodiversitet.

Kontaktperson:

Andrew Gardner

Tlf. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023