Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
RU's formand Apostolos Tzitzikostas advarer: EU må ikke svigte de bulgarske og græske frontlinjeregioner og -øer i denne nye migrationskrise  
​​Migrationskrisen sættes på dagsordenen for Det Europæiske Regionsudvalgs plenarforsamling i marts

Erklæring fra Det Europæiske Regionsudvalgs formand, Apostolos Tzitzikostas:

Mange tusinde migranter og flygtninge drives til at forlade Tyrkiet og rejser til EU gennem de europæiske grænser i Grækenland og Bulgarien.

Vi har forståelse for de humanitære årsager, der får tusindvis af mennesker til at forlade deres hjem for at slippe væk fra krig eller overgreb, men EU må ikke svigte de bulgarske og græske frontlinjeregioner og -øer i denne nye migrationskrise.

EU-borgerne i disse lokalsamfund, som gennem de seneste år allerede har lidt under den økonomiske og sociale krise, må ikke føle sig svigtet og alene, netop som de har størst behov for europæisk solidaritet.

Denne nye tilstrømning af migranter er ikke et nationalt anliggende for Grækenland eller Bulgarien. Det er et EU - anliggende, som vedrører alle europæiske borgere i alle medlemsstater, regioner og byer i Europa.

Europa må tage ved lære af sine tidligere fejltagelser og handle koordineret, hurtigt og konkret for at lette byrden for lokalsamfundene.

Det glæder mig at se, at EU’s ledere er til stede ved EU's ydre grænser i dag. David Sassoli, formand for Europa - Parlamentet, Charles Michel, formand for Det Europæiske Råd, og Ursula von der Leyen, formand for Kommissionen, besøger sammen med Grækenlands premierminister, Kyriakos Mitsotakis, i dag Evros, hvilket sender et stærkt budskab om solidaritet. Det er nu tid til handling og konkrete tiltag.

Jeg opfordrer derfor EU-institutionerne og medlemsstaterne til at tage affære på seks vigtige prioriterede områder:

1) Jeg opfordrer Kommissionen til at udsende mere personale fra Frontex og Det Europæiske Asylstøttekontor til alle regioner og øer i frontlinjen. EU's grænsevagter, ansatte og eksperter skal lette det aktuelle pres på de nationale og regionale myndigheder.

2) Jeg opfordrer EU-institutionerne og medlemsstaterne til at yde målrettet økonomisk EU-støtte til de lokale og regionale myndigheder i de berørte områder for at mindske byrden ved migrationskrisen.

3) Jeg regner med, at alle medlemsstater vil udvise ansvarlighed og bære sin del af byrden ved migrationskrisen, hvilket nu er endnu mere nødvendigt. Den eneste måde, hvorpå vi kan reagere på vores borgeres råb om europæisk solidaritet, er ved at fordele asylansøgere og flygtninge mellem alle EU-landene. Jeg opfordrer det kroatiske EU-formandskab og Det Europæiske Råds formand til at handle med det samme.

4) Jeg opfordrer Kommissionen til at tage sine politikker om tilbagetagelsesaftaler med migranternes oprindelseslande op til revision. Den må benytte alle de midler, den har til rådighed, herunder fastsættelse af betingelser for udviklingsstøtte og for forhandlinger om handelsaftaler, for at sikre, at migranter, som ikke er juridisk berettiget til at blive i Europa, sendes tilbage til deres hjemland.

5) Jeg opfordrer EU-institutionerne til at sikre, at aftalen mellem EU og Tyrkiet overholdes fuldt ud.

6) Jeg opfordrer EU's medlemsstater til hurtigt at nå til enighed om reformen af Dublinforordningen i overensstemmelse med Europa-Parlamentets anmodning.

Som formand for Det Europæiske Regionsudvalg og på vegne af alle EU's lokale og regionale myndigheder vil jeg sætte dette meget alvorlige emne på dagsordenen for vores plenarforsamling i marts.  

Formandens talsmand:

Michele Cercone

Tlf. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-MUST-NOT-LEAVE-BULGARIAN-AND-GREEK-FRONTLINE-REGIONS-AND-ISLANDS-ALONE-IN-THE-NEW-MIGRATORY-CRISIS-WARNS-COR-PRESIDENT-.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-WILL-BE-KEY-TO-UKRAINE'S-RECONSTRUCTION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-MUST-NOT-LEAVE-BULGARIAN-AND-GREEK-FRONTLINE-REGIONS-AND-ISLANDS-ALONE-IN-THE-NEW-MIGRATORY-CRISIS-WARNS-COR-PRESIDENT-.ASPX

Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
Local and regional authorities will be key to Ukraine's reconstruction
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-MUST-NOT-LEAVE-BULGARIAN-AND-GREEK-FRONTLINE-REGIONS-AND-ISLANDS-ALONE-IN-THE-NEW-MIGRATORY-CRISIS-WARNS-COR-PRESIDENT-.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-MUST-NOT-LEAVE-BULGARIAN-AND-GREEK-FRONTLINE-REGIONS-AND-ISLANDS-ALONE-IN-THE-NEW-MIGRATORY-CRISIS-WARNS-COR-PRESIDENT-.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-MUST-NOT-LEAVE-BULGARIAN-AND-GREEK-FRONTLINE-REGIONS-AND-ISLANDS-ALONE-IN-THE-NEW-MIGRATORY-CRISIS-WARNS-COR-PRESIDENT-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023