Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
#EURegionsWeek: Ifølge EU's ledere og de lokale ledere skal Europas fremtid være samhørig, bæredygtig og inkluderende  

Solidaritet, bæredygtighed og et EU, der er tættere på borgerne, var de tre centrale temaer under åbningen af den europæiske uge for regioner og byer 2019 . I overværelse af over 600 lokale, regionale og europæiske politikere, eksperter og forskere efterlyste Karl-Heinz Lambertz, formand for Det Europæiske Regionsudvalg, Klára Dobrev, næstformand for Europa-Parlamentet, Elżbieta Bieńkowska, EU-kommissær, og fem unge folkevalgte politikere mere europæisk solidaritet og øgede regionale investeringer med henblik på at skabe en bedre fremtid for alle EU's borgere.

I år afholdes den europæiske uge for regioner og byer på et tidspunkt, hvor EU undergår politiske forandringer. Med det nye Europa-Parlament på plads og ved indledningen af en ny mandatperiode for Kommissionen har EU's dagsorden altovervejende fokus på at definere sine fremtidige prioriteter, herunder et socialt mere inkluderende EU, et bæredygtigt EU og et EU, der er tættere på borgerne. Den ugelange konference afholdes tillige på et tidspunkt, hvor medlemsstaterne fortsat forhandler om det kommende flerårige EU-budget 2021-2027, der vil blive afgørende for, hvor mange EU-midler der vil blive afsat til disse prioriteter i de kommende år.

Karl-Heinz Lambertz , formand for Det Europæiske Regionsudvalg, sagde: " Over årene har EU's regionalpolitik ændret sig som reaktion på de nye udfordringer, EU står over for i dag. EU's samhørighedspolitik – der giver regionerne og byerne de midler, som de behøver for at reagere på spørgsmål som f.eks. klimaforandringer, social inklusion og uligheder – skal fortsat være det centrale element i Den Europæiske Union. Ved siden af stabile investeringer skal EU hurtigst muligt omdefinere den måde, hvorpå EU's lovgivning bliver til, ved at give de lokale og regionale myndigheder – der har ansvaret for gennemførelsen af 70 % af al EU's lovgivning – en egentlig plads ved det bord, hvor EU's beslutninger bliver taget".

Klára Dobrev , næstformand for Europa-Parlamentet, sagde: "Vi træder ind i en ny epoke. For politikere har det altid været et dilemma, hvordan man forener sine kortsigtede politiske interesser med ægte langsigtede målsætninger. Nye aktører er imidlertid trådt ind på scenen og har ændret de grundlæggende spilleregler. De er unge, energiske og entusiastiske, og de har fokus på den trussel, klimaændringerne medfører. Fra nu af vil de valgte politikeres fremtid i høj grad afhænge af deres evne til at håndtere denne enorme trussel mod menneskeheden. De vil med andre ord skulle gøre meget mere. Og jeg vil være jeres allierede i denne kamp".

I sit indlæg i debatten sagde Elżbieta Bieńkowska , kommissær for det indre marked, erhvervsliv, iværksætteri og SMV'er: "Samhørighedspolitik drejer sig om solidaritet og om at skabe en bedre fremtid for alle borgere. Den nye samhørighedspolitik for 2021-2027 vil fordre, at alle engagerer sig i den nye finansieringsperiode og skaber resultater i fællesskab. Samhørighedspolitikken skal fortsat styrke regionerne og byerne, som står i spidsen for et bæredygtigt Europa, så det sikres, at vi kan afbøde klimaforandringer og tilpasse os til disse".

Debatten havde deltagelse af fem unge folkevalgte politikere, der repræsenterede de over 100 unge folkevalgte politikere, der var blevet indbudt til konferencen. Laura Sparavigna , byrådsmedlem i Firenze, Italien (PES), Radosław Swoł , byrådsmedlem i Mielec, Polen (ECR), Vincent Chauvet , borgmester i Autun, Frankrig (RE), Miia Eskelinen-Fingerroos , byrådsmedlem i Kuopio, Finland (EPP), Kirsteen Currie , medlem af Highland Council, Storbritannien (EA), kom med deres erfaringer og synspunkter vedrørende de muligheder og midler, som byerne og regionerne burde have af hensyn til Den Europæiske Unions fremtid.

Baggrund

Den europæiske uge for regioner og byer (#EURegionsWeek) er en årlig firedageskonference, der organiseres i fællesskab af RU og Kommissionen. Der er tale om den største begivenhed om temaet regional udvikling i Europa. I år har arrangementet over 9.000 deltagere, som tæller forskere, ansatte i offentlige myndigheder og eksperter samt over 600 lokale, regionale, nationale og europæiske politikere, som vil deltage i op mod 400 workshops og debatter, udstillinger og netværksarrangementer vedrørende de forskellige aspekter af samhørighedspolitikken.

Billeder og videoklip fra arrangementet kan downloades her.

Kontaktperson:

Carmen Schmidle

Tlf.: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023