Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
EU's regionale og lokale barometer advarer: et fald på op til 10 % i regionernes og byernes indtægter bringer de offentlige tjenester i fare  

RU-formand Apostolos Tzitzikostas præsenterede det regionale og lokale barometer for Kommissionens formand Ursula von der Leyen og advarede om en "tabt generation under covid - 19" og om voksende regionale uligheder.

Det første EU-dækkende regionale og lokale barometer – udarbejdet af Det Europæiske Regionsudvalg – sender en advarsel om, at coronaviruspandemien har alvorlige konsekvenser for de subnationale myndigheders indtægter: I Italien, Tyskland og Frankrig alene kan tabene løbe op på i alt 30 mia. EUR i 2020. Krisen øger også de sociale og økonomiske uligheder i EU's områder. Rapporten advarer om, at vi risikerer at tabe en generation af unge under covid-19-krisen og fremhæver alvorlige forskelle mellem de regionale sundhedssystemer. De voksende forskelle mellem land og by udgør også en klar trussel mod EU's samhørighed.

I sin præsentation af resultaterne af det årlige regionale og lokale barometer sagde Apostolos Tzitzikostas (EL/EPP), formand for Det Europæiske Regionsudvalg og leder af regionalregeringen i regionen Centralmakedonien i Grækenland: " Barometeret skal hjælpe os med bedre at forstå folks behov , så vi kan komme med de rette løsninger. Kun ved at stikke en finger i jorden i vores lokalsamfund kan vi afgøre, hvor effektivt EU har været på lokalt plan, og hvad Unionen skal gøre for at hjælpe sine regioner, byer og landsbyer. Vores rapport bekræfter, at pandemien har skadet os alle. Over 90 % af EU's regioner og kommuner forventer et fald i indtægterne."

RU-formand Apostolos Tzitzikostas sagde derudover, at: "Vi risikerer at tabe en generation under covid-19-krisen, da de unge har større risiko for at miste jobbet, og kun seks medlemsstater er i stand til at tilbyde digital undervisning for 80 % eller flere af eleverne. 67 % af europæerne mener, at byerne og regionerne bør have større indflydelse på EU's beslutninger, hvilket fortæller os, at det er på tide at genoverveje, hvordan demokratiet fungerer i EU, så der skabes bedre forbindelser til folk i lokalområderne. Som regionale og lokale ledere er vi fast besluttet på at arbejde sammen på EU-plan og nationalt plan for at rejse os efter pandemien og opbygge modstandsdygtige og bæredygtige samfund."

Kommissionsformand von der Leyen talte for første gang siden sin tiltrædelse til EU’s forsamling af lokale og regionale politikere og sagde: "De lokale myndigheder stod i frontlinjen, da krisen ramte. Og europæerne er godt klar over, hvad deres borgmestre, regionsformænd og kommunalrådsmedlemmer har gjort for dem. De vil stå i centrum for vores genopretning. Midlerne under Next Generation EU vil derfor være rettet mod vores sundhedssystemers modstandsdygtighed. EU-midlerne vil sikre investeringer i nye hospitaler, bedre udstyr og mere robuste sundhedssystemer. Og lokalforvaltningerne bør sidde ved roret."

Den tyske forbundskansler Angela Merkel vil ligeledes tale til Det Europæiske Regionsudvalg den 13. oktober i sin egenskab af leder af det land, der har det roterende formandskab for Rådet for Den Europæiske Union.

BAGGRUND

Barometeret giver et billede af konsekvenserne af den sociale, økonomiske og sundhedsmæssige krise for EU's regioner og byer. Resultater og fakta i rapporten suppleres af en undersøgelse om de subnationale finanser gennemført i fællesskab med OECD og af en offentlig meningsmåling om de regionale og lokale myndigheders rolle og indvirkning på den europæiske beslutningsproces.

Ifølge meningsmålingen blandt over 26.000 europæere, som blev gennemført af Kantar i de første to uger af september, har europæerne større tillid til de lokale og regionale myndigheder end til de nationale regeringer eller EU, både generelt og i forbindelse med indsatsen mod pandemien. De mener, at de lokale og regionale myndigheder bør have større indflydelse på beslutningerne i EU angående sundhed, beskæftigelse og sociale anliggender samt uddannelse og kultur.

Det årlige regionale og lokale barometer (#EURegionalBarometer) har bidraget til en resolution om " De lokale og regionale myndigheders kamp mod covid-19 og deres genopretningsindsats " som 329 medlemmer af RU – EU's politiske forsamling af lokale og regionale myndigheder - vil vedtage den 13. oktober.

Resultater af det årlige regionale og lokale barometer:

Kontaktperson:

Michele Cercone

Formandens talsmand

Tlf. +32 (0)498 9823 49

michele.cercone@cor.europa.eu

RU-formand Apostolos Tzitzikostas' tale kan findes på websiden for Det Europæiske Regionsudvalgs formand.

Hele debatten kan findes på RU's hjemmeside .

Alt om plenarforsamlingen kan findes på vores LiveBlog .

Øvrige spørgsmål : For landespecifik information, audiovisuel support og øvrige spørgsmål bedes I kontakte: PresseCdr@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-REGIONAL-AND-LOCAL-BAROMETER.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-REGIONAL-AND-LOCAL-BAROMETER.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-REGIONAL-AND-LOCAL-BAROMETER.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SWEDISH-REGIONS-CITIES-FUTURE-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-REGIONAL-AND-LOCAL-BAROMETER.ASPX

Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
12.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/INTERVIEW-WITH-CEES-LOGGEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-REGIONAL-AND-LOCAL-BAROMETER.ASPX

Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
11.07.2023