Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
EU's regionale og lokale barometer advarer: et fald på op til 10 % i regionernes og byernes indtægter bringer de offentlige tjenester i fare  

RU-formand Apostolos Tzitzikostas præsenterede det regionale og lokale barometer for Kommissionens formand Ursula von der Leyen og advarede om en "tabt generation under covid - 19" og om voksende regionale uligheder.

Det første EU-dækkende regionale og lokale barometer – udarbejdet af Det Europæiske Regionsudvalg – sender en advarsel om, at coronaviruspandemien har alvorlige konsekvenser for de subnationale myndigheders indtægter: I Italien, Tyskland og Frankrig alene kan tabene løbe op på i alt 30 mia. EUR i 2020. Krisen øger også de sociale og økonomiske uligheder i EU's områder. Rapporten advarer om, at vi risikerer at tabe en generation af unge under covid-19-krisen og fremhæver alvorlige forskelle mellem de regionale sundhedssystemer. De voksende forskelle mellem land og by udgør også en klar trussel mod EU's samhørighed.

I sin præsentation af resultaterne af det årlige regionale og lokale barometer sagde Apostolos Tzitzikostas (EL/EPP), formand for Det Europæiske Regionsudvalg og leder af regionalregeringen i regionen Centralmakedonien i Grækenland: " Barometeret skal hjælpe os med bedre at forstå folks behov , så vi kan komme med de rette løsninger. Kun ved at stikke en finger i jorden i vores lokalsamfund kan vi afgøre, hvor effektivt EU har været på lokalt plan, og hvad Unionen skal gøre for at hjælpe sine regioner, byer og landsbyer. Vores rapport bekræfter, at pandemien har skadet os alle. Over 90 % af EU's regioner og kommuner forventer et fald i indtægterne."

RU-formand Apostolos Tzitzikostas sagde derudover, at: "Vi risikerer at tabe en generation under covid-19-krisen, da de unge har større risiko for at miste jobbet, og kun seks medlemsstater er i stand til at tilbyde digital undervisning for 80 % eller flere af eleverne. 67 % af europæerne mener, at byerne og regionerne bør have større indflydelse på EU's beslutninger, hvilket fortæller os, at det er på tide at genoverveje, hvordan demokratiet fungerer i EU, så der skabes bedre forbindelser til folk i lokalområderne. Som regionale og lokale ledere er vi fast besluttet på at arbejde sammen på EU-plan og nationalt plan for at rejse os efter pandemien og opbygge modstandsdygtige og bæredygtige samfund."

Kommissionsformand von der Leyen talte for første gang siden sin tiltrædelse til EU’s forsamling af lokale og regionale politikere og sagde: "De lokale myndigheder stod i frontlinjen, da krisen ramte. Og europæerne er godt klar over, hvad deres borgmestre, regionsformænd og kommunalrådsmedlemmer har gjort for dem. De vil stå i centrum for vores genopretning. Midlerne under Next Generation EU vil derfor være rettet mod vores sundhedssystemers modstandsdygtighed. EU-midlerne vil sikre investeringer i nye hospitaler, bedre udstyr og mere robuste sundhedssystemer. Og lokalforvaltningerne bør sidde ved roret."

Den tyske forbundskansler Angela Merkel vil ligeledes tale til Det Europæiske Regionsudvalg den 13. oktober i sin egenskab af leder af det land, der har det roterende formandskab for Rådet for Den Europæiske Union.

BAGGRUND

Barometeret giver et billede af konsekvenserne af den sociale, økonomiske og sundhedsmæssige krise for EU's regioner og byer. Resultater og fakta i rapporten suppleres af en undersøgelse om de subnationale finanser gennemført i fællesskab med OECD og af en offentlig meningsmåling om de regionale og lokale myndigheders rolle og indvirkning på den europæiske beslutningsproces.

Ifølge meningsmålingen blandt over 26.000 europæere, som blev gennemført af Kantar i de første to uger af september, har europæerne større tillid til de lokale og regionale myndigheder end til de nationale regeringer eller EU, både generelt og i forbindelse med indsatsen mod pandemien. De mener, at de lokale og regionale myndigheder bør have større indflydelse på beslutningerne i EU angående sundhed, beskæftigelse og sociale anliggender samt uddannelse og kultur.

Det årlige regionale og lokale barometer (#EURegionalBarometer) har bidraget til en resolution om " De lokale og regionale myndigheders kamp mod covid-19 og deres genopretningsindsats " som 329 medlemmer af RU – EU's politiske forsamling af lokale og regionale myndigheder - vil vedtage den 13. oktober.

Resultater af det årlige regionale og lokale barometer:

Kontaktperson:

Michele Cercone

Formandens talsmand

Tlf. +32 (0)498 9823 49

michele.cercone@cor.europa.eu

RU-formand Apostolos Tzitzikostas' tale kan findes på websiden for Det Europæiske Regionsudvalgs formand.

Hele debatten kan findes på RU's hjemmeside .

Alt om plenarforsamlingen kan findes på vores LiveBlog .

Øvrige spørgsmål : For landespecifik information, audiovisuel support og øvrige spørgsmål bedes I kontakte: PresseCdr@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-REGIONAL-AND-LOCAL-BAROMETER.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-REGIONAL-AND-LOCAL-BAROMETER.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-REGIONAL-AND-LOCAL-BAROMETER.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-REGIONAL-AND-LOCAL-BAROMETER.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-REGIONAL-AND-LOCAL-BAROMETER.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023