Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Deltag i vores undersøgelse om gennemførelsen af frihandelsaftaler! Undersøgelsen løber frem til den 24. oktober 2019 kl. 24.00.  

EU's handelsaftaler med tredjelande omfatter mere end 70 markeder i hele verden og skaber nye muligheder for virksomhederne i EU, herunder SMV'er. Næsten 36 mio. job afhænger af EU's eksport, hvoraf mindst 6 mio. er skabt af små og mellemstore eksportvirksomheder. Europas velstand er i højere grad end de fleste andre regioner i verden afhængig af adgangen til udenlandske markeder, og denne tendens vil kun blive forstærket. 90 % af verdens vækst vil i 2020 blive skabt uden for EU.

Trods de seneste nævneværdige forbedringer med hensyn til at få fordelene ved handelsaftaler formidlet til vores europæiske virksomheder, bl.a. ved hjælp af den årlige Rapport om gennemførelsen af EU's frihandelsaftaler og oprettelsen af partnerskabet for markedsadgang, er det stadig nødvendigt at styrke samspillet mellem de relevante aktører. Alt for mange europæiske virksomheder er stadig ikke bekendt med EU's handelsaftaler og er ikke tilstrækkeligt opmærksomme på, hvordan de kan anvendes i praksis.

Handelskamre og regionale myndigheder spiller en vigtig rolle, når det drejer sig om at forbedre gennemførelsen i hele Den Europæiske Union, idet de er tættest på de lokale virksomheder og kan levere oplysninger, der tager højde for de regionale særpræg. For at få et indblik i behov og krav i de enkelte regioner opfordrer RU og Eurochambres dig til at deltage i denne undersøgelse.

Undersøgelsen fokuserer på de vigtigste frihandelsaftaler (dem, der er trådt i kraft, og dem, der er indgået, men endnu ikke trådt i kraft) og vil køre frem til midten af oktober. Resultaterne vil blive fremlagt på en workshop tilrettelagt af RU og Eurochambres i november 2019.

Resultaterne af undersøgelsen vil også bidrage til en RU-udtalelse, som vil se nærmere på de overordnede udfordringer, som EU's handelspolitik står over for, og hvordan de offentlige myndigheder og SMV'erne kan udnytte og drage fordel af handelsaftaler.

Start undersøgelsen!

  • Undersøgelsen er tilgængelig på alle EU-sprog. Vælg sprog ved hjælp af rulle menuen i højre side.
  • Undersøgelsen løber frem til den 24. oktober 2019 kl. 24.00.
  • Alle svar er anonyme.
  • Yderligere oplysninger kan fås hos econ-survey-cor@cor.europa.eu.

Del :
 
Yderligere information
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-CEMR-JOINT-CONSULTATION-RRPS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ECON-SURVEY-IMPLEMENTATION-FREE-TRADE-AGREEMENTS.ASPX

Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
30.05.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FLEXIBLE-FISCAL-RULES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ECON-SURVEY-IMPLEMENTATION-FREE-TRADE-AGREEMENTS.ASPX

Flexible fiscal rules should remain in place until EU economic governance is reformed, local leaders ask
Flexible fiscal rules should remain in place until EU economic governance is reformed, local leaders ask
28.04.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ECON-SURVEY-IMPLEMENTATION-FREE-TRADE-AGREEMENTS.ASPX

Regioner og byer efterlyser en større økonomisk støtte fra EU til de områder, der er hårdest ramt af brexit
Regioner og byer efterlyser en større økonomisk støtte fra EU til de områder, der er hårdest ramt af brexit
19.03.2021

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CRITICAL-RAW-MATERIALS-ROLE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ECON-SURVEY-IMPLEMENTATION-FREE-TRADE-AGREEMENTS.ASPX

Kritiske råstoffer og deres betydning for Europas fremtid
Kritiske råstoffer og deres betydning for Europas fremtid
10.03.2021

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ECON-SURVEY-IMPLEMENTATION-FREE-TRADE-AGREEMENTS.ASPX

Regionerne skal stå i centrum for den europæiske økonomiske politik
Regionerne skal stå i centrum for den europæiske økonomiske politik
29.09.2020