Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
EU-kommissær Günther Oettinger vil forsvare EU's budgetforslag over for Regionsudvalget  

Den 16.-17. maj vil medlemmerne af Det Europæiske Regionsudvalg (RU) lufte deres bekymringer i relation til Kommissionens vidtrækkende forslag om at fjerne EU-midler fra regionaludviklingen efter 2020. Endvidere vil de vedtage en holdning til Storbritanniens udtræden af EU efter et år med undersøgelser, studier og konsultationer med de lokale og regionale myndigheder. Endelig vil RU's medlemmer overveje, hvordan kulturpolitikken kan bidrage til at styrke europæisk identitet.

Hele plenarforsamlingen kan følges live på alle EU-sprog

EU's langsigtede budget: hvilke konsekvenser bliver der for regioner og byer? (16. maj)

Günther Oettinger, EU's kommissær med ansvar for budget og menneskelige ressourcer, vil drøfte forslaget til EU's langsigtede budget for 2021-2027, som blev offentliggjort den 2. maj, og dets potentielle konsekvenser for regioner og byer. Forslaget indeholder bl.a. en nedskæring af EU's samhørighedspolitik, som vil få konsekvenser for den fremtidige tildeling af EU-midler til regioner og byer. Dette spørgsmål er allerede blevet rejst af udvalget. Debatten forventes at fokusere på de foreslåede nedskæringer af midlerne til regional udvikling – gennem samhørighedspolitikken – men vil sandsynligvis også komme til at handle om nedskæringerne af midler til landbrugerne og sammenhængen med retsstatsprincippet og de nationale økonomiske politikker.

Der vil blive afholdt en pressekonference kl. 16.30 i tilhørerlokalet i Kommissionens Charlemagne-bygning i Bruxelles med deltagelse af EU-kommissær Günther Oettinger og RU's formand Karl-Heinz Lambertz.

Resolution om brexit (17. maj)

RU vil vedtage en resolution om UK's udtræden af den Europæiske Union, som ser nærmere på konsekvenserne heraf for de lokale og regionale myndigheder, hvilke foranstaltninger, der er behov for, for at minimere virkningerne af brexit, samt de fremtidige forbindelser mellem UK og EU. Resolutionen vil understrege, hvor vigtigt det er for de lokale og regionale myndigheder at undgå en hård grænse i Irland og vil derudover bl.a. se på, hvilken rolle statsstøtte, samhørighedspolitik og den fælles landbrugspolitik spiller. Der kigges nærmere på samarbejde gennem mekanismer såsom makroregionale strategier og europæiske grupper for territorialt samarbejde (EGTS) tillige med samarbejde inden for uddannelse, kultur, forskning, innovation og sikkerhed samt grænsespørgsmål og migrationsstyring.

Resolutionen bygger videre på et tidligere holdningspapir, som blev vedtaget af RU i marts 2017 efter en tale ved EU's chefforhandler, EU-kommissær Michel Barnier, og en debat om spørgsmålet. I løbet af de seneste 14 måneder har RU foretaget en række rundspørger blandt sine medlemmer, lokale og regionale myndigheder og lokale handelskamre samt iværksat en studie af konsekvenserne af brexit for de regionale økonomier. Den 22.-23. maj rejser formændene for RU's politiske grupper til Irland med henblik på drøftelser med det irske parlaments Europaudvalg og til Nordirland for at mødes med sammenslutningen af lokale myndigheder.

Kultur og europæisk identitet (17. maj)

Hvordan kulturpolitik kan styrke europæisk identitet vil være fokus for en debat med Tibor Navracsics, EU-kommissær med ansvar for uddannelse, kultur, unge og sport, Luca Jahier, nyvalgt formand for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, og Petra Kammerevert (DE/S&D), formand for Europa-Parlamentets Kultur- og Uddannelsesudvalg.

Samme dag vil RU redegøre for sin holdning til, hvordan man kan styrke europæisk identitet gennem uddannelse og kultur. Det vil ske i form af en debat om en udtalelse, der er udarbejdet af Tanya Hristova (BG/EPP), som er borgmester i Gabrovo og formand for RU's bulgarske delegation. RU vil også hente inspiration i udtalelsen om "Kulturarv som en strategisk ressource, der kan skabe mere sammenhængende og bæredygtige regioner i EU" med udgangspunkt i anbefalinger fra Babette Winter (DE/PES), statssekretær for europæiske anliggender og kultur i Thüringens delstatsregering. 2018 er det europæiske år for kulturarv.

Gasrørledninger, der kommer ind i EU's indre marked (16. maj)

RU's medlemmer vil stemme om en udtalelse, der er udarbejdet af Mauro D'Attis (IT/EPP), medlem af byrådet i Roccafiorita (Messina) og nyvalgt medlem af det italienske parlament. Udtalelsen er en reaktion på Kommissionens forslag om at udvide EU's fælles regler vedrørende gas til også at omfatte rørledninger til import. Målet er at få alle gasrørledninger, som ankommer til EU fra tredjelande, til fuldt ud at leve op til de eksisterende EU-regler, herunder til krav om gennemsigtighed, rimelig priser og en egentlig adskillelse af forsyningskæden fra produktion til distribution. RU's ordfører Mauro D'Attis vil fremhæve det grundlæggende behov for, at EU beskytter sin egen import, samtidig med at man undgår situationer med overdreven afhængighed, leverandørers misbrug og risici for lokalsamfund.

Andre udtalelser, som skal vedtages:

• Planer om en specifik EU-fond efter 2020, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Ordfører: Alberto Núñez Feijóo (ES/EPP), formand for den selvstyrende region Galicien.

• "Midtvejsevaluering af EU's skovstrategi". Ordfører: Ossi Martikainen (FI/ALDE), medlem af byrådet i Lapinlahti.

• "Kvaliteten af drikkevand". Ordfører: Mark Weinmeister (DE/EPP), statssekretær for europæiske anliggender, delstaten Hessen.

• "Styrkelse af innovation i Europas regioner". Ordfører: Mikel Irujo Amezaga (ES/EA), regeringen i Navarra.

• "Evaluering af EU's civilbeskyttelsesmekanisme". Ordfører: Adam Banaszak (PL/ECR), næstformand for regionalforsamlingen i Kujawsko-Pomorskie.

Praktiske oplysninger:

Hvor: Kommissionens Charlemagne-bygning – plenarsalen

Hvornår: 16. maj kl. 15.00-21.00 – 17. maj kl. 9.00-13.00

• Se plenarforsamlingens dagsorden & dokumenter

• Plenarforsamlingen kan følges live på RU's hjemmeside

Medieprogram for plenarforsamlingen

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023