Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Samhørighed og partnerskab skal være drivkraften bag den europæiske genopretning  

#Cohesion Alliance – en EU-alliance med 12.000 underskrivere, der efterlyser en stærkere samhørighedspolitik efter 2020, ser med tilfredshed på Kommissionens reviderede forslag til EU's budget og genopretningsplanen for 2021-2027, herunder en udvidelse af de nuværende samhørighedsprogrammer med øget fleksibilitet og yderligere finansiering. Alliancen opfordrer imidlertid kraftigt Kommissionen og medlemsstaterne til at inddrage byer, kommuner og regioner og fastholde et stærkt fokus på samhørighed i alle genopretningsforanstaltninger, der har til formål at genopbygge økonomien, fremme bæredygtighed og styrke den territoriale og sociale struktur i vores Union, herunder i processen med det europæiske semester.

EU's flerårige finansielle ramme (FFR) og genopretningsplan skal fokusere på samhørighed som en grundlæggende værdi i Den Europæiske Union for at kunne tage store udfordringer op, såsom den europæiske grønne pagt, målene for bæredygtig udvikling, den europæiske søjle for sociale rettigheder og den digitale omstilling. I den nuværende krise har byer, kommuner og regioner mere end nogensinde før brug for direkte støtte fra en stærk samhørighedspolitik for at undgå en skærpelse af de territoriale forskelle og en asymmetrisk genopretning, idet medlemsstaterne har forskellige finansielle forudsætninger for at tackle de aktuelle økonomiske og sociale udfordringer.

#CohesionAlliance glæder sig over Kommissionens forslag om at sikre samhørighedspolitikkens rolle som en stærk, langsigtet investeringspolitik i EU samt investeringer på 55 mia. EUR (i 2018-priser) gennem REACT-EU, der skal sikre en effektiv reaktion på covid-19-pandemien og dens sociale og økonomiske konsekvenser. Udvidelsen af de nuværende operationelle programmer vil give mulighed for, at vigtige investeringer kan gennemføres hurtigt. Desuden vil den øgede fleksibilitet med hensyn til overførsel af midler mellem fonde og udvidelse af anvendelsesområdet til at støtte sundhedstjenester, turisme og kulturelle sektorer samt yde driftskapital til SMV'er hjælpe de lokale og regionale myndigheder med at investere penge, hvor der er størst behov, forudsat at de fuldt ud respekterer de grundlæggende principper for samhørighed.

Alliancen er ikke desto mindre bekymret for, at genopretnings- og resiliensfaciliteten, som er det mest effektive investeringsredskab i EU's genopretningsplaner, risikerer at slå fejl, hvis der ikke tages hensyn til de forskellige behov i regioner, byer og kommuner, og man ikke i høj grad inddrager lokale aktører. Hidtil har de fleste foranstaltninger kun været rettet mod medlemsstater, uden at det er blevet præciseret, hvor meget de lokale og regionale myndigheder har at sige i forbindelse med udformningen af programmer og fordelingen af ressourcer. Den stærke forbindelse mellem faciliteten og det europæiske semester og de landespecifikke henstillinger kan føre til en yderligere centralisering af genopretningsplanerne. Alliancen opfordrer indtrængende alle EU-institutioner og nationale institutioner – og navnlig EU-kommissæren med ansvar for samhørighed og reformer, Elisa Ferreira – til at tage de nødvendige skridt til at sikre, at de nationale planer for genopretning og modstandsdygtighed overholder partnerskabsprincippet, imødekommer borgernes og virksomhedernes reelle behov og giver mulighed for en stærkere og mere struktureret inddragelse af de lokale og regionale myndigheder.

Partnerorganisationerne i #CohesionAlliance har fremsat deres politiske prioriteter i et nyt udkast til erklæring , hvori de bekræfter, at samhørighed udgør en grundlæggende værdi for Den Europæiske Union og er et centralt mål for alle dens politikker og investeringer. Partnerne i Samhørighedsalliancen 2.0 vil præsentere den nye erklæring på deres næste møde i begyndelsen af juni.

Kontakt sekretariatet:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023