Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
EU-omspændende koalition opfordrer de nationale regeringer til at inddrage regioner og byer i udarbejdelsen af genopretningsplanerne efter covid-19 og undgå en "vaccinekløft" i Europa  

Samhørighedsalliancen, #Cohesion Alliance , som er en koalition af 12.000 underskrivere , der ønsker en stærkere samhørighedspolitik efter 2020, opfordrer lige inden Det Europæiske Råds møde medlemsstaterne til at indgå partnerskaber med de lokale og regionale myndigheder om at udforme, gennemføre og forvalte de nationale genopretnings- og resiliensplaner. Samhørighedsalliancen tilskynder også de nationale parlamenter til at ratificere afgørelsen om egne indtægter så hurtigt som muligt, så Kommissionen kan låne op til 750 milliarder EUR på kapitalmarkederne til at afhjælpe de negative virkninger af covid-19-krisen. Desuden advarer alliancen EU-lederne mod risikoen for en konkurrence om vacciner, da det vil øge ulighederne mellem Europas regioner, byer og landsbyer.

Lokale og regionale myndigheder har helt fra sundhedskrisens start været i frontlinjen, og de får en vigtig rolle at spille i, at genopretningen i Europa bliver retfærdig, bæredygtig og modstandsdygtig. Efterhånden som medlemsstaterne udarbejder deres nationale genopretningsplaner, er det dog blevet klart, at vores regioner, byer og kommuner og de socioøkonomiske partnere ikke på nogen meningsfuld måde er inddraget i planlægningen i mange lande.

Europas genopretning bliver kun så modstandsdygtig som genopretningen i regioner, landsbyer og små og store byer. Deres behov er forskellige, og en reel genopretning er kun mulig, hvis vi anerkender og tager hånd om de mange udfordringer og skel i alle områder i Europa, fra landdistrikter og de mest isolerede områder til de mest urbaniserede, fra øer til bjergregioner, tyndt befolkede områder og grænseregioner. Investeringerne skal matche de regionale og lokale behov. Hvis de lokale og regionale myndigheder ikke har reel indflydelse på, hvordan de nationale genopretnings- og resiliensplaner udformes, gennemføres og forvaltes, er der en alvorlig risiko for, at mange regioner vil sakke bagud. De lokale og regionale myndigheder er ansvarlige for en tredjedel af de offentlige udgifter og halvdelen af de offentlige investeringer i EU. Genopretningen vil ganske enkelt ikke blive en realitet, hvis de ikke er med.

Europæisk solidaritet er ensbetydende med, at man med handling viser, at samhørighed er en grundlæggende værdi for EU. Vi opfordrer derfor alle medlemsstater til at etablere partnerskaber med de lokale og regionale myndigheder, socioøkonomiske partnere og civilsamfundet om at udforme, gennemføre og forvalte de nationale genopretningsplaner , som skal fremsendes til Kommissionen inden udgangen af april. Vi understreger, at principperne om partnerskab og forvaltning på flere niveauer skal respekteres fuldt ud, og at der skal anvendes en stedbaseret tilgang til denne proces.

Samhørighedsalliancen glædede sig over oprettelsen af genopretningsinstrumentet Next Generation EU også kaldet genopretningsplanen for Europa med et budget på 750 milliarder EUR som et historisk øjeblik for Den Europæiske Union. Tiden er nu kommet til at omsætte EU's mest slagkraftige investeringsplan nogensinde til handling. Imidlertid er der stadig for mange medlemsstater, der endnu ikke har ratificeret afgørelsen om egne indtægter , som er den lovgivning, der vil gøre det muligt for Kommissionen at låne op til 750 milliarder EUR på kapitalmarkederne til at håndtere konsekvenserne af covid-19-krisen. Hurtig ratificering i alle EU-lande er vigtig for at give et boost til genopretningen med nye midler. De nationale parlamenter er derfor nødt til at ratificere afgørelsen så hurtigt som muligt.

Endelig er europæisk solidaritet ensbetydende med, at man arbejder sammen om at gennemføre en ægte europæisk vaccinationskampagne. En fragmenteret kampagne gavner ikke nogen og bringer genopretningen i fare ved at øge ulighederne mellem Europas regioner. Derfor advarer samhørighedsalliancen forud for det europæiske topmøde EU - lederne mod risikoen for konkurrence om vacciner. Vi efterlyser tæt koordinering mellem EU og de regionale og nationale myndigheder, så det sikres, at alle vores borgeres behov og forventninger opfyldes.

Vi må gøre alt for at undgå en "vaccinekløft", som vil øge ulighederne mellem vores regioner, byer og landsbyer.

Kontakt sekretariatet:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ONLINE-EUREGIONSWEEK-COMMUNITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Online #EURegionsWeek community
Online #EURegionsWeek community
03.10.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023