Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
RU opfordrer til handling i en tid, hvor kløften mellem mænd og kvinder øges som følge af pandemien, og blot 30 % af den ene million lokale politikere i EU er kvinder  

Ved RU's arrangement i anledning af den internationale kvindedag drøftede lokale og regionale ledere bekymrende tendenser og efterlyste konkrete foranstaltninger, der kan støtte kvinder i politik

Kvinder er blevet uforholdsmæssigt hårdt ramt af covid-19-pandemien: de er ofte ansat i sundheds- og plejesektoren og har derfor større risiko for at blive udsat for virus, og de er blevet ramt hårdere på beskæftigelsen end mænd, hvilket potentielt har langsigtede konsekvenser for løn og karriere. Nedlukningerne har øget den eksisterende kønskløft med hensyn til ubetalt omsorgsarbejde, medført en stigning i vold i hjemmet mod kvinder og besværliggjort adgangen til støtte.

Kvinders underrepræsentation i regional- og lokalpolitik får også stadig alarmklokkerne til at ringe. Kvinder udgør således kun 30 % af den ene million regionale og lokale politikere i EU. Kun 17,2 % af de folkevalgte borgmestre, 34,1 % af medlemmerne af de regionale parlamenter og forsamlinger, og omkring 36 % af medlemmerne af de regionale forvaltninger er kvinder.

Disse bekymrende tendenser og tal blev drøftet ved arrangementet "Flere kvinder i politik", der blev tilrettelagt af Det Europæiske Regionsudvalg (RU) i forbindelse med den internationale kvindedag . Under konferencen fremlagde Det Europæiske Ligestillingsinstitut de vigtigste resultater af ligestillingsindekset 2020 med særligt fokus på magt inden for lokal- og regionalpolitik. Tallene viser en uacceptabel underrepræsentation af kvinder i regional- og lokalpolitik. Data fra RU's regionale og lokale barometer blev også fremhævet for at illustrere, hvordan pandemien har påvirket ligestillingen mellem kønnene i negativ retning.

RU's formand og medlemmer, medlemmer af Europa-Parlamentet og deltagere i RU's program for unge folkevalgte politikere understregede, at det haster med at gøre noget ved disse helt afgørende spørgsmål. De opfordrede alle myndighedsniveauer – det europæiske, nationale, regionale og lokale niveau – til at gøre en større indsats for at mindske kønskløften i politik, gøre noget ved problemet med vold mod folkevalgte kvindelige politikere og kvinder i det offentlige liv og bekæmpe alle former for sexistiske angreb rettet mod kvinder.

I sine indledende bemærkninger sagde formand for Det Europæiske Regionsudvalg og guvernør for regionen Centralmakedonien, Apostolos Tzitzikostas : "Vi er nødt til at træffe konkrete foranstaltninger og arrangere og støtte initiativer, der styrker kvinders muligheder op til lokal- og regionalvalg, så de kan overvinde den forskelsbehandling og de forhindringer, de støder på. Det er også afgørende at støtte kvinder i at stille op til kommunal- og regionalvalg. Pandemien rammer ofte kvinder hårdere, men vi må ikke lade krisen aflede vores opmærksomhed, så vi glemmer at fremme ligestillingen mellem kønnene og øge kvinders deltagelse i den politiske beslutningsproces. Det betyder, at vi må udnytte alle de talenter, vi har, såvel kvinder som mænd, for sammen at skabe et bedre samfund. Det skal også gælde vores udvalg, og jeg har tillid til, at alle vores medlemmer og deres politiske familier vil samarbejde med de nationale sammenslutninger og delegationer, som repræsenterer de 27 medlemsstater, så vi kan forbedre kønsbalancen på medlemslisterne drastisk."

Formand for regionalregeringen i La Rioja, Concepción Andreu Rodríguez (ES/PES), dykkede ned i spørgsmålet om manglen på kvinder på de højeste politiske postser. "På trods af at 45 % af medlemmerne af de regionale parlamenter er kvinder, er der kun 4 kvindelige formænd for de 17 spanske selvstyrende regioner. I La Rioja tog det 38 år, før der kom en kvinde på posten som regeringsleder." Concepción Andreu Rodríguez påpegede, at "inertien i de politiske partier, manglen på kvindelige rollemodeller og problemet med at opnå en passende ligevægt mellem arbejde og privatliv" er hindringer, der står i vejen for, at flere kvinder kan gøre sig gældende i politik.

Vasco Alves Cordeiro , første næstformand for Det Europæiske Regionsudvalg og medlem af Azorernes regionalparlament, sagde: "Flere kvinder i politik ville gavne alle myndighedsniveauer helt enormt. Det er vigtigt med kvindelige ledere, hvis vi skal skabe mere retfærdige og lige samfund for alle. Covid-19-pandemien rammer kvinder hårdere end mænd, så vi er nødt til at sikre, at genopretningen vil fremme ligestilling med en reel styrkelse af kvinders økonomiske status og investeringer i plejesektoren. Vi kan ikke vente endnu hundrede år. Ligestillingen mellem kønnene skal begynde nu."

Deltagerne drøftede, hvordan man kan få lokale og regionale politikere til at engagere sig aktivt i at forbedre ligestillingen og tackle barrierer, som står i vejen for kvinder, der går ind i politik, og hvordan man kan identificere skridt og idéer til at udligne kønsskævheden. En række unge folkevalgte politikere udvekslede erfaringer fra lokalt og regionalt plan med hensyn til at tage hånd om ligestillingen mellem kønnene og sikre et demokrati med ligestilling. Eksperter i bekæmpelse af misinformation og hadefuld tale på internettet viste, hvordan kvindelige politikere kan reagere effektivt og på en struktureret måde på kønsbaseret vold på internettet .

Baggrund:

Arrangementet er en del af et initiativ, som blev iværksat af Det Europæiske Regionsudvalg i 2020 med henblik på at fremme kønsbalancen i lokal- og regionalpolitik og den politiske beslutningsproces, øge opmærksomheden og fremme udvekslingen af bedste praksis.

Med vedtagelsen af "Strategi for ligelig deltagelse af mænd og kvinder i RU" og udtalelsen "Et EU med ligestilling: strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder 2020-2025" har Det Europæiske Regionsudvalg i sin egenskab af EU's politiske forsamling af lokale og regionale politikere taget skridt til at skabe kønsligevægt i den politiske repræsentation og deltagelse som et spørgsmål om ligestilling og demokrati.

Den internationale kvindedag fejres i mange lande rundt omkring i verden. Det er en dag, hvor kvinder anerkendes for deres resultater uden skelen til splittelser – det være sig nationale, etniske, sproglige, kulturelle, økonomiske eller politiske splittelser. Siden den første spæde start har den internationale kvindedag antaget en ny global dimension for kvinder i såvel udviklede lande som udviklingslande. Den internationale kvindebevægelse, som er blevet styrket af fire globale FN-kvindekonferencer, har bidraget til at gøre højtideligholdelsen til et samlingspunkt, hvor der samles støtte til kvinders rettigheder og deltagelse i politik og økonomi. Den internationale kvindedag, som officielt blev anerkendt af FN i 1977, opstod i fagbevægelsen i Nordamerika og Europa i starten af det tyvende århundrede.

Dette års tema for den internationale kvindedag, " Kvinder i lederstillinger: En fremtid med ligestilling i en verden præget af covid-19 ", fejrer den enorme indsats, som kvinder og piger i hele verden gør for at forme en mere lige fremtid og genopretning fra covid-19-pandemien.

Mere baggrundsinformation kan findes i følgende publikationer:

RU's formands tale på konferencen "Flere kvinder i politik" 2021

RU's udtalelse om Et EU med ligestilling: strategi for ligestilling mellem mænd og kvinder 2020-2025

Strategi for ligelig deltagelse af mænd og kvinder i RU

RU's initiativ "Flere kvinder i politik"

Det Europæiske Ligestillingsinstitut: Ligestillingsindeks 2020

URBACT: Gender Equal Cities

Studie – The Gender Gap in the EU’s Public Employment and Leadership – 02-03-2021

Women in politics in the EU: State of play

4. marts 2021: Europa-Parlamentets arrangement "Vi er stærke: Kvinder der står i spidsen for kampen imod Covid-19"

Interview med Concha Andreu (ES/PES), RU's ordfører for strategien for ligestilling mellem kønnene

Links til webstreaming: Interactio eller

Følg arrangementet live på RU's YouTube-kanal

Kontakt:

Wioletta Wojewodzka

Tlf.: +32 (0)2 282 2289

Mobil: +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-INTERNATIONAL-WOMEN'S-DAY.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-INTERNATIONAL-WOMEN'S-DAY.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-INTERNATIONAL-WOMEN'S-DAY.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-INTERNATIONAL-WOMEN'S-DAY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CP-50-EUROPE-DAY-2023-CELEBRATING-EUROPEAN-UNITY-AND-DIVERSITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-INTERNATIONAL-WOMEN'S-DAY.ASPX

Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
Europe Day 2023: celebrating European unity and diversity
27.04.2023