Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Covid-19: RU's formand bifalder de nye EU-foranstaltninger, som imødekommer regioners og byers ønsker, og understreger, at de lokale ledere vil følge op på, hvordan de virker i praksis.  

Meddelelse fra Det Europæiske Regionsudvalgs formand Apostolos Tzitzikostas om de foranstaltninger Kommissionen fremlagde den 2. april.

Meddelelse fra Det Europæiske Regionsudvalgs formand Apostolos Tzitzikostas om de foranstaltninger Kommissionen fremlagde den 2. april.

"Kommissionen har i dag fremlagt en række foranstaltninger, som imødekommer Det Europæiske Regionsudvalgs og mange lokale og regionale myndigheders nylige efterlysning af bedre støtte til deres indsats for at håndtere de sociale, økonomiske og sundhedsmæssige konsekvenser af krisen.

SURE-ordningen omfatter konkrete foranstaltninger, som skal sikre, at arbejdstagerne fortsat får løn, og hjælpe virksomhederne med at bevare arbejdspladser. Jeg håber, at ordningen vil hjælpe lokalsamfund overalt i Europa med at mindske de sociale og økonomiske konsekvenser af covid-19-pandemien. Det er også helt afgørende, at den nye ordning kan hjælpe familier og erhvervsdrivende i vores regioner og byer og bevare den produktive kapacitet i vores regionale økonomier. Vores udvalg er indstillet på at medvirke til en hurtig vedtagelse af ordningen og står som garant for, at der i praksis følges op på gennemførelsen for at vurdere, hvordan foranstaltningerne opfylder hverdagsbehovene i vores lokalsamfund.

Jeg glæder mig over, at Kommissionen foreslår at anvende EU-budgetmargenerne til at investere yderligere 3 mia. i sundhedssektoren via instrumentet for nødhjælp i Unionen. Dette imødekommer RU's efterlysning af en EU - sundhedsberedskabsmekanisme, der finansieres med de uudnyttede midler på EU-budgettet som nærmere beskrevet i RU's coronavirushandlingsplan. Med disse midler vil regioner og byer kunne indkøbe livsvigtige forsyninger og medicinsk udstyr og være bedre i stand til at støtte det arbejde, som udføres af de ansatte i sundheds- og socialsektoren og ved alarmtjenesterne, som er dem, der er i frontlinjen i kampen mod pandemien.

Kommissionen har i dag også fremlagt foranstaltninger, der sigter mod at øge fleksibiliteten i anvendelsen af samhørigheds- og landbrugsmidlerne yderligere og gribe hurtigere ind med støtte til nødforanstaltninger og den økonomiske genopretning. Som regionale og lokale ledere bakker vi op om Kommissionens bestræbelser for at bane vej for en hurtig omprogrammering af de investeringer, der blev planlagt før krisen. Samtidig opfordrer jeg Kommissionen til at garantere, at regionerne forbliver nøgleaktører i planlægningen og gennemførelsen af foranstaltningerne. Samhørighed og landdistriktudvikling er en helt unik arbejdsmetode, som bringer EU, nationale og regionale/lokale aktører sammen. Kun ved at trække fuldt ud på de regionale og lokale lederes direkte erfaringer kan EU-investeringer bruges til at opfylde vores borgeres og virksomheders behov."

RU's handlingsplan for hjælp til regioner og byer til at bekæmpe covid-19 i Den Europæiske Union

Formandens talsperson:

Michele Cercone

Tlf. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-WELCOMES-NEW-EU-MEASURES.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023