Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Pandemien udgør en trussel mod de kommunale og regionale økonomier i Europa ifølge en fælles RU-OECD-undersøgelse  

86 % af byerne og regionerne forventer stigende udgifter, mens 90 % forventer, at faldende indtægter vil bringe de offentlige investeringer i fare

Covid-19-krisen rammer i høj grad regioner og byer rundt om i Europa. Ifølge en fælles RU - OECD - undersøgelse, der blev præsenteret på ECON-underudvalgets møde i dag, forventer de fleste lokale og regionale myndigheder, at den socioøkonomiske krise vil få alvorlige konsekvenser for deres økonomier. På kort og mellemlang sigt frygter de en "sakseeffekt" i form af stigende udgifter og faldende indtægter, som kan underminere deres kapacitet til at foretage offentlige investeringer. Regionerne og byerne har stået i spidsen for håndteringen af pandemien og dens socioøkonomiske konsekvenser.

Ud over at være en sundhedsmæssig og menneskelig tragedie har covid-19 omfattende konsekvenser for de lokale og regionale myndigheder. For at opnå en bedre forståelse heraf gennemførte Det Europæiske Regionsudvalg (RU) og Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) en onlineundersøgelse i juni og juli 2020 om " Konsekvenserne af covid-19 for de lokale og regionale myndigheder ". Resultaterne blev præsenteret på dagens møde i RU's Underudvalg for Økonomisk Politik (ECON), hvori Dorothée Allain-Dupré, chef for OECD's kontor for decentralisering, offentlige investeringer og subnationale finanser, deltog.

Undersøgelsen bekræfter de alvorlige konsekvenser af covid-19-krisen for regioner og byer i Den Europæiske Union . For 63 % af respondenterne er den samlede virkning enten "stor" eller "meget stor". Næsten halvdelen af de lokale og regionale myndigheder (46 %) oplyste, at den største udfordring i forbindelse med håndteringen af krisen har været manglen på tekniske hjælpemidler og udstyr, mens 39 % angav manglende økonomiske ressourcer. På tidspunktet for gennemførelsen af undersøgelsen anførte kun omkring halvdelen af respondenterne, at koordineringen mellem lokale og regionale myndigheder eller med de nationale myndigheder havde været effektiv.

Nogle af undersøgelsens vigtigste resultater blev anvendt i det første årlige regionale og lokale barometer for hele EU, der blev præsenteret den 12. oktober af RU's formand, Apostolos Tzitzikostas, under den 18. europæiske uge for regioner og byer .

Michael Murphy (IE/EPP), formand for ECON-underudvalget og medlem af Tipperary County Council, sagde: "Det glæder mig, at den fælles RU-OECD-undersøgelse er blevet offentliggjort i dag. Dens rettidige resultater vil hjælpe med at træffe politiske valg på et velinformeret grundlag med henblik på at bistå de lokale og regionale myndigheder med at håndtere pandemiens konsekvenser for deres økonomier. Vi har stået i første linje med hensyn til at bekæmpe de konsekvenser, som denne krise uden fortilfælde har haft for os, og mange lokale og regionale myndigheder har således været under et enormt finansielt pres. I denne tid er alle forvaltningsniveauer nødt til at arbejde sammen for at sikre, at vores genopretning bliver bæredygtig, gnidningsløs og ikke lader nogen i stikken".

Lamia Kamal-Chaoui , chef for OECD's center for iværksætterkultur, SMV'er, regioner og byer, sagde: "De lokale og regionale myndigheder står i spidsen for håndteringen af denne krise og kan nu på det kraftigste mærke de finansielle virkninger af deres enorme indsats. De kan ikke fortsætte med at reagere ukoordineret på krisen, og de anerkendte alle (90 %), at en koordinering af kriseberedskabet på alle forvaltningsniveauer er altafgørende for en vellykket exitstrategi. Regeringerne må samordne indsatsen for effektivt at koordinere og gennemføre hensigtsmæssige politikker, der kan hjælpe disse kommuner og regioner med at komme mere modstandsdygtige og bæredygtige ud af krisen".

Krisen påvirker de subnationale myndigheders indtægter med en farlig "sakseeffekt" i form af stigende udgifter og faldende indtægter. 86 % af regionerne og byerne forventer en høj eller moderat negativ indvirkning på deres udgifter, navnlig til sociale tjenesteydelser (64 %) og sociale ydelser (59 %). Samtidig forventer 90 % af respondenterne en nedgang i indtægterne. Den indtægtskilde, som forventes at blive mest påvirket, er skatteindtægterne: 83 % af respondenterne forventer et stort eller moderat fald.

På tidspunktet for undersøgelsens gennemførelse planlagde ca. 24 % af de subnationale myndigheder at anmode om nye lån for at klare krisen. 13 % af respondenterne havde allerede ansøgt om yderligere EU-midler, og 49 % overvejede at gøre det.

Undersøgelsen viser ligeledes, at covid-19-krisen kan komme til at indebære en omformning af den regionale udviklingspolitik. De lokale og regionale myndigheder opfordrer til, at der i højere grad fokuseres på økonomisk overkommelige og tilgængelige basale tjenester af høj kvalitet, herunder sundhedstjenester til alle territorier (76 %), regional modstandsdygtighed (69 %) og mindskelse af den digitale kløft på tværs af regionerne (68 %).

Under dagens møde foretog ECON-underudvalgets medlemmer også en første behandling af forslaget til udtalelse Handlingsplan for råstoffer af kritisk betydning , som er udarbejdet af Isolde Ries (DE/PES) , første næstformand for delstatsparlamentet i Saarland. De vedtog desuden forslaget til udtalelse om Revision af EU's handelspolitik , som er udarbejdet af Willy Borsus (BE/Renew Europe) , næstformand og økonomi- og handelsminister i Vallonien.

"XXX", sagde ordføreren, Willy Borsus. Udtalelsen skal efter planen vedtages på RU's plenarforsamling den 3. - 4. februar 2021.

Baggrund:

Den fælles RU-OECD-onlineundersøgelse blev gennemført i juni og juli 2020. Den modtog 300 svar fra repræsentanter for regionale, mellemliggende og kommunale myndigheder i 24 EU-medlemsstater (ud af i alt 480 respondenter, hvis man medregner interessenter som virksomheder, den akademiske verden, NGO'er osv.). De fleste respondenter kommer fra kommuner (59 %) og regioner (26 %). Ca. 18 % kommer fra Spanien, 15 % fra Italien, 6 % fra Slovakiet og 6 % fra Polen. Ingen lokale og regionale myndigheder fra Danmark, Irland og Luxembourg deltog i undersøgelsen.

En sammenfatning med en oversigt over de vigtigste resultater er tilgængelig her på alle EU-sprog.

De samlede resultater er tilgængelige her [link] i et mere detaljeret dokument fra OECD.

EU's første regionale og lokale barometer er tilgængeligt her .
De vigtigste resultater er samlet i en kort teaser . Oplysninger om de regionale økonomiske virkninger kan findes her .

Kontaktperson:

Matteo Miglietta

Tlf.: +32 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

For mediehenvendelser vedrørende den fælles OECD-RU-undersøgelse:

Alexandra Taylor

Tlf.+ 33145248570

alexandra.taylor@oecd.org

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023