Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
RU & ICLEI fornyer partnerskabet om klimaindsats og biodiversitet  
Det Europæiske Regionsudvalg og ICLEI – Lokale myndigheder for bæredygtighed – undertegner en ny handlingsplan

Det Europæiske Regionsudvalg (RU) har fornyet sit samarbejde med ICLEI - Lokale myndigheder for bæredygtighed . Den nye handlingsplan, som i dag blev underskrevet af RU's formand Karl-Heinz Lambertz og Cheryl Jones Fur fra ICLEI's europæiske regionale forretningsudvalg, bygger på det hidtidige samarbejde og lægger op til fremtidige fælles tiltag, der styrker byernes og regionernes rolle i indsatsen for at vende den globale opvarmning og sikre en bedre gennemførelse af miljølovgivningen.

Handlingsplanen vil styrke samarbejdet for yderligere at fremme fælles mål på områderne bæredygtig udvikling, klimaindsats, energiomstilling, grøn økonomi, ressourceeffektivitet og biodiversitet på lokalt og regionalt plan. Handlingsplanen vil styrke synergien mellem RU og ICLEI, så de i endnu højere grad kan bidrage til gennemførelsen af en række vigtige internationale processer, navnlig klimaaftalen fra Paris og Aichi-biodiversitetsmålene fra FN's konvention om biodiversitet.

I forbindelse med undertegnelsen påpegede RU's formand Karl-Heinz Lambertz , at "fornyelsen af vores samarbejde er endnu et klart signal om, at de lokale og regionale myndigheder i hele verden handler, viser ambitioner og er klar til at samarbejde, når det drejer sig om at bekæmpe klimaændringer og beskytte vores biodiversitet. Sammen med ICLEI vil vi styrke båndene, dele viden og være fortalere for byernes og regionernes indsats for at sikre en bæredygtig fremtid."

Cheryl Jones Fur , viceborgmester i Växjö (Sverige) og medlem af ICLEI's europæiske regionale forretningsudvalg, sagde: "De internationale rapporter om klimaændringer og biodiversitet, som blev offentliggjort for nylig, indeholder et klart budskab. Regeringerne er nødt til at intensivere indsatsen nu, så vores samfund bliver inklusive og bæredygtige steder at bo. Den handlingsplan, der i dag er undertegnet mellem Det Europæiske Regionsudvalg og ICLEI – Lokale myndigheder for bæredygtighed, vil støtte lokale og regionale tiltag, der bidrager til gennemførelsen af vigtige internationale processer, især klimaaftalen fra Paris og FN's konvention om biodiversitet."

RU og ICLEI er blevet enige om arbejde sammen om opfyldelsen af følgende fælles målsætninger :

at yde gensidig støtte, samarbejde og foretage en regelmæssig udveksling af erfaringer vedrørende aktiviteter af fælles interesse,

at fremme begrebet bæredygtige byer og territoriale områder hos regionale og lokale myndigheder,

at fremme de regionale og lokale myndigheders deltagelse i aktiviteter, som de to samarbejdspartnere betragter som en prioritet.

De vigtigste samarbejdsområder er følgende:

Samarbejde om en integreret klimaindsats for at opfylde forpligtelserne i Parisaftalen

Den europæiske platform for bæredygtige byer, prisen for forandringsfremmende tiltag og den europæiske konference om bæredygtige byer 2020

Gennemførelse af målene for bæredygtig udvikling på lokalt plan

Samarbejde om bæredygtige offentlige indkøb og strategiske, cirkulære og innovative udbud

Cirkulær økonomi i tilknytning til ICLEI's "Green Circular Cities Coalition"

De politiske rammer for biodiversiteten efter 2020

Udtalelser om miljø, klima og energi

Bedre gennemførelse af miljølovgivningen og en bæredygtig bypolitik

Formidling af og input til relevante ICLEI-projekter.

Desuden er der planlagt fælles aktiviteter i køreplanen for 2019-2020 . Der er bl.a. tale om EU's uge for bæredygtig energi (juni 2019) , Kongressen for modstandsdygtige byer og Det europæiske forum for modstandsdygtighed i byer i forbindelse med UNFCCC-forhandlingerne om klimaændringer i Bonn (juni 2019), konferencen om flerniveaustyring i klimaindsatsen, der afholdes hos RU (25. juni) og FN's 25. konference og indledende møder om klimaændringer (COP25) , der finder sted i Santiago de Chile i december.

Undertegnelsen fornyer den første handlingsplan fra 2017-2018, som lancerede samarbejdet mellem Det Europæiske Regionsudvalg og ICLEI, og som havde til formål at støtte de lokale og regionale myndigheders indsats for at opnå bæredygtighed på lokalt plan og øge deres indflydelse på internationalt plan.

Baggrund:

ICLEI – Lokale myndigheder for bæredygtighed er et globalt netværk, som består af mere end 1.750 byer og regioner i over 86 lande i hele verden, og som omfatter 12 megabyer, 100 superbyer, 450 store byer og byområder samt 650 små og mellemstore byer.

Kontaktperson: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-ICLEI-RENEW-PARTNERSHIP-ON-CLIMATE-ACTION-AND-BIODIVERSITY.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-ICLEI-RENEW-PARTNERSHIP-ON-CLIMATE-ACTION-AND-BIODIVERSITY.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-ICLEI-RENEW-PARTNERSHIP-ON-CLIMATE-ACTION-AND-BIODIVERSITY.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-ICLEI-RENEW-PARTNERSHIP-ON-CLIMATE-ACTION-AND-BIODIVERSITY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-ICLEI-RENEW-PARTNERSHIP-ON-CLIMATE-ACTION-AND-BIODIVERSITY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023