Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Måling af covid-19's indvirkning på EU's regioner, byer og landsbyer: ‎ Rapporten om det regionale og lokale barometer fremlægges på # CoRplenary  

Også på dagsordenen for # CoRplenary : Sloveniens premierminister Janez Janša debatterer med lokale ledere; EU-kommissærerne Virginijus Sinkevičius og Janez Lenarčič drøfter bestræbelserne på at fremme en grøn genopretning og forbedre modstandsdygtigheden; næstformand Dubravka Šuica taler om konferencen om Europas fremtid.

Den 12. oktober præsenterer formanden for Det Europæiske Regionsudvalg, Apostolos Tzitzikostas (EL/EPP), det regionale og lokale barometer 2021 for lokale ledere og Kommissionens næstformand, Maroš Šefčovič. Den samlede rapport måler pandemiens indvirkning på EU's regioner, byer og landsbyer og fremlægger vigtige resultater, fakta og tal om de økonomiske, sociale, sundhedsmæssige og digitale konsekvenser. SE MED LIVE

I forbindelse med at EU intensiverer genopretningsindsatsen, gør Sloveniens premierminister Janez Janša status over det arbejde, som det slovenske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union har udført. I tilknytning til FN's internationale COP15 og COP26 -forhandlinger vil EU-kommissær Virginijus Sinkevičius og Minna Arve , borgmester i Åbo og næstformand for ICLEI , drøfte bestræbelserne på at beskytte biodiversiteten, tackle klimakrisen og fremme en grøn genopretning.

Den 13. oktober, som er international dag for forebyggelse af naturkatastrofer , lytter EU-kommissær Janez Lenarčič og FN's generalsekretærs særlige repræsentant for forebyggelse af naturkatastrofer, Mami Mizutori , til, hvilke konsekvenser de seneste katastrofer har haft for regioner og byer, og drøfte, hvordan den lokale modstandsdygtighed kan styrkes .

Den 14. oktober holder RU's medlemmer desuden en debat med næstformand Dubravka Šuica om konferencen om Europas fremtid .

RU's plenarforsamling finder sted samtidig med den europæiske uge for regioner og byer , der afholdes i fællesskab af RU og Kommissionen. #EURegionsWeek , der løber fra den 11.-14. oktober, er det største årligt tilbagevendende arrangement i EU's kalender, og i år er der fokus på indsatsen for at sikre en grøn og digital genopretning og på at støtte regionernes og byernes bidrag til konferencen om Europas fremtid.

Følg plenarforsamlingen på RU's websted

Den 12. oktober: EU's årlige lokale og regionale barometer

Apostolos Tzitzikostas (EL/EPP), formand for Det Europæiske Regionsudvalg og leder af regionalregeringen i Centralmakedonien, holder tale om EU-regionernes, -byernes og -landsbyernes tilstand og præsenterer det årlige regionale og lokale barometer for Maroš Šefčovič , Kommissionens næstformand med ansvar for interinstitutionelle forbindelser og fremsyn.

Den 12. oktober: Sloveniens premierminister Janez Janša

Det Europæiske Regionsudvalgs plenarforsamling byder Sloveniens premierminister Janez Janša velkommen til en debat om prioriteterne for Sloveniens halvårlige formandskab for Rådet for Den Europæiske Union.

Den 13. oktober: Fra COP15 til COP26: Større ambitioner og stærkere forvaltning af vores biodiversitet og klima

Virginijus Sinkevičius , der er kommissær med ansvar for miljø, hav og fiskeri, og Minna Arve, der er borgmester i Åbo og næstformand for ICLEI , skal drøfte de udfordringer, som regeringerne står over for i forhold til at beskytte verdens biodiversitet og tackle klimakrisen.

Den 13. oktober: Nedbringelse af risikoen for naturkatastrofer

På den internationale dag for forebyggelse af naturkatastrofer indbyder Det Europæiske Regionsudvalg Mami Mizutori , der er FN's generalsekretærs særlige repræsentant for forebyggelse af naturkatastrofer, og Janez Lenarčič , der er kommissær med ansvar for krisestyring, til en debat om, hvad regionerne og byerne kan gøre for at øge modstandsdygtigheden og nedbringe virkningerne af naturkatastrofer.

Den 14. oktober: Konferencen om Europas fremtid

Dubravka Šuica , Kommissionens næstformand med ansvar for demokrati og demografi, fremlægger Kommissionens perspektiv på konferencen om Europas fremtid og udveksler synspunkter med RU's medlemmer.

VIGTIGE DEBATTER

Tirsdag den 12. oktober kl. 15.00: Debat om det årlige regionale og lokale barometer med Apostolos Tzitzikostas , formand for Det Europæiske Regionsudvalg og leder af regionalregeringen i Centralmakedonien, og Maroš Šefčovič , Kommissionens næstformand med ansvar for interinstitutionelle forbindelser og fremsyn.

Onsdag den 13. oktober kl. 10.00: Debat om det slovenske EU-formandsskabs prioriteter med Sloveniens premierminister Janez Janša .

Onsdag den 13. oktober kl. 15.00: Debat om Større ambitioner, stærkere forvaltning: Ledere sammen for en "glokal" (lokal/global) grøn pagt med Virginijus Sinkevičius , kommissær med ansvar for miljø, hav og fiskeri, og Minna Arve, borgmester i Åbo og næstformand for ICLEI .

Onsdag den 13. oktober kl. 16.00: Debat om naturkatastrofer: Beredskab i forbindelse med nødsituationer og opbygning af modstandsdygtighed i byer og regioner med Janez Lenarčič , kommissær med ansvar for krisestyring, og Mami Mizutori , FN's generalsekretærs særlige repræsentant for forebyggelse af naturkatastrofer og chef for UNDRR.

Torsdag den 14. oktober kl. 16.00: Debat om konferencen om Europas fremtid med Dubravka Šuica , Kommissionens næstformand med ansvar for demokrati og demografi.

RESOLUTIONER

om COP26

om det årlige regionale og lokale barometer.

UDTALELSER TIL VEDTAGELSE

EU-strategi for børns rettigheder og den europæiske børnegaranti . Ordfører: Jari Andersson (FI/EPP), medlem af byrådet i Sastamala.

En europæisk digital identitet . Hovedordfører: Mark Weinmeister (DE/EPP), statssekretær for europæiske anliggender, delstaten Hessen.

En effektiv inddragelse af de lokale og regionale myndigheder i udarbejdelsen af partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer for perioden 2021-2027. Ordfører: Juraj Droba (SK/ECR), formand for Bratislava-regionen.

En dagsorden for bekæmpelse af terrorisme i EU: foregribe, forebygge, beskytte, reagere. Ordfører: Karl Vanlouwe (BE/EA), medlem af det flamske parlament.

Beskyttelse af geografiske betegnelser for industri og håndværk i Den Europæiske Union. Ordfører: Martine Pinville (FR/PES), medlem af regionalrådet i Nouvelle-Aquitaine.

En fremtidig ny forbrugerdagsorden – styrkelse af forbrugernes stilling med henblik på at opnå en bæredygtig genopretning. Ordfører: Alexia Bertrand (BE/RE), medlem af parlamentet for hovedstadsregionen Bruxelles.

En Union med lige muligheder: Strategi for ligestilling af LGBTIQ-personer 2020-2025. Ordfører: Kate Feeney (IE/RE), medlem af Dun Laoghaire Rathdown County Council.

Praktiske oplysninger:

Sted: Hybrid og virtuelt format i Charlemagne-bygningen, Kommissionen, Rue de la Loi, Bruxelles.

Dato : Tirsdag den 12. oktober – torsdag den 14. oktober 2021.

Baggrundsmateriale : Plenarforsamlingens dagsorden og udtalelser med ændringsforslag.

Webstreaming : på RU's websted .

Kontakt:

PresseCdr@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPCOM-2023-CALL-FOR-PROPOSALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

EuroPCom 2023 - Call for Proposals
EuroPCom 2023 - Call for Proposals
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/JOIN-US-FOR-EUROPCOM-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

Join us for EuroPCom 2022!
Join us for EuroPCom 2022!
19.09.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HATE-SPEECH-AGAINST-LOCAL-POLITICIANS-HAS-WORSENED-SIGNIFICANTLY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-146TH-PLENARY-SESSION.ASPX

Hate speech against local politicians has "worsened significantly"
Hate speech against local politicians has "worsened significantly"
03.12.2021