Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
RU's delegation er klar til at repræsentere 1 million folkevalgte regionale og lokale politikere på plenarforsamlingen på konferencen om Europas fremtid  

18 regionalt og lokalt valgte politikere – 9 kvinder og 9 mænd – vil deltage i konferencens konstituerende plenarforsamling. De vil arbejde for at styrke de lokale og regionale myndigheders rolle i EU's demokratiske proces og fremhæve EU-politikkernes territoriale dimension.

Det Europæiske Regionsudvalgs (RU's) delegation til konferencen om Europas fremtid mødtes i dag for at forberede sit bidrag til den konstituerende plenarforsamling på konferencen om Europas fremtid , der finder sted i Strasbourg den 19. juni. De delegerede ønsker at udnytte de muligheder, som konferencen giver for at styrke Den Europæiske Unions demokratiske dimension og genoprette borgernes tillid til det europæiske projekt. RU er i sin egenskab af det repræsentative EU-organ, der forvaltningsmæssigt er tættest på borgerne, fast besluttet på at inddrage de lokale og regionale myndigheder i konferencen.

Formanden for Det Europæiske Regionsudvalg, Apostolos Tzitzikostas , der leder RU's delegation, sagde: "Det Europæiske Regionsudvalg er EU's politiske forsamling, der repræsenterer en million lokale og folkevalgte politikere i hele Europa. Det er vores prioritet at sikre, at borgerne i regionerne, byerne og landsbyerne bliver hørt. Vi vil sørge for, at de forslag, som borgerne fremsætter inden for rammerne af vores lokale dialoger, og at det politiske input, der indsamles via vores plenarforsamlinger, vores medlemmers arbejde og vores vigtigste arrangementer, kommer med i den endelige rapport".

RU's første næstformand, Vasco Alves Cordeiro , der også er medlem af RU's delegation, tilføjede: "Som lokale og regionale politikere accepterer vi udfordringen om at være med til at skabe et bedre Europa. Det er ikke nok blot at lytte til borgerne. Folk opfordres til at give deres mening til kende om deres fremtid. EU's ledere på alle niveauer er derfor nødt til at levere konkrete resultater. Vi har alle en forventning om, at konferencen vil føre til konkrete ændringer, som kan bringe EU tættere på borgerne. RU vil mobilisere så mange lokale og regionale politikere som muligt for at give borgerne i vores regioner mulighed for at blive hørt på konferencen. Og vi vil fremsætte konkrete forslag til Unionens funktionsmåde og dens politikker for at skabe et mere retfærdigt Europa".

RU's delegation vil deltage i alle aspekter af konferencens plenarforsamling:

- komme med skriftlige bidrag med hjælp fra gruppen på højt plan om europæisk demokrati , som er et uafhængigt rådgivende organ bestående af syv "vismænd" med den tidligere formand for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy, som formand. Gruppen har til opgave at understøtte RU's politiske og institutionelle rolle ved at levere strategiske politiske analyser med fokus på lokale og regionale aspekter

- tilrettelægge dialoger og debatter i deres valgkreds og rapportere tilbage herom

- opbygge alliancer af ligesindede delegerede på konferencen for i fællesskab at fremme anbefalinger, der er relevante for regioner, byer og landsbyer i hele EU

- mobilisere sine netværk som f.eks. sammenslutninger af lokale og regionale myndigheder i hele EU, netværket af tidligere RU-medlemmer og det nyligt lancerede netværk af lokale politikere i EU for at tilskynde lokale og regionale politikere til at afholde borgerdebatter. Resultaterne af disse høringer vil blive fremlagt på konferencens plenarforsamling.

RU vil fremlægge sit samlede bidrag til konferencen på det niende europæiske topmøde for regioner og byer , der afholdes under det franske rådsformandskab den 3.-4. marts 2022.

Oversigt over RU's delegation til konferencen om Europas fremtid:

Apostolos Tzitzikostas , formand for Det Europæiske Regionsudvalg (leder af regionalregeringen i Centralmakedonien, Grækenland, og formand for sammenslutningen af græske regioner)

RU's EPP-gruppe

Olgierd Geblewicz , formand for EPP-gruppen (formand for regionalrådet i Vestpommern, Polen, og formand for den polske sammenslutning af regioner)

Jelena Drenjanin , første næstformand for EPP-gruppen (viceborgmester i Huddinge, Sverige, og formand for styringsudvalget under Europarådets Kongres for Lokale og Regionale Myndigheder)

Mark Speich , formand for RU's Underudvalg for Borgerrettigheder, Styreformer og Institutionelle og Eksterne Forbindelser (statssekretær, Nordrhein-Westfalen, Tyskland)

Isabel Díaz Ayuso , leder af regionalregeringen i Madrid, Spanien

Ilse Aigner , formand for Bayerns delstatsparlament og RU-delegeret på vegne af de regionale parlamenter, Tyskland

RU's PES-gruppe

Vasco Alves Cordeiro , første næstformand for Det Europæiske Regionsudvalg (medlem af det regionale parlament på Azorerne, Portugal)

Yoomi Renström , første næstformand for PES-gruppen (medlem af kommunalbestyrelsen i Ovanåker, Sverige)

Concepción Andreu Rodríguez , næstformand for PES-gruppen (leder af regionalregeringen i La Rioja, Spanien)

Kata Tüttő , næstformand for PES-gruppen (viceborgmester i Budapest, Ungarn)

Karl-Heinz Lambertz , formand for Det Europæiske Regionsudvalgs styringsgruppe for nærhedsprincippet (formand for parlamentet for det tyske sprogfællesskab, Belgien

RU's gruppe Renew Europe

Paula Fernández , minister med ansvar for indre, retlige og europæiske anliggender i Cantabrias regionalregering, Spanien

Mirja Vehkapera , borgmester i Oulu, Finland

François Decoster , formand for gruppen Renew Europe (borgmester i Saint Omer, Frankrig)

RU's ECR-gruppe

Władysław Ortyl , formand for ECR-gruppen (formand for Podkarpackie-regionen, Polen)

Roberto Ciambetti , formand for regionalparlamentet i Veneto, Italien

RU's EA-gruppe

Kieran McCarthy , formand for EA-gruppen (medlem af byrådet i Cork, Irland)

RU's gruppe De Grønne

Muhterem Aras , formand for delstatsparlamentet i Baden-Württemberg, Tyskland

Udvælgelseskriterierne for de 18 medlemmer af RU's delegation til konferencen var deres repræsentativitet i spørgsmål om politisk tilhørsforhold og geografisk balance og deres repræsentativitet i forhold til de forskellige subnationale forvaltningsniveauer og kønsbalance.

Baggrund:

Plenarforsamlingen på konferencen om Europas fremtid består af 433 medlemmer: 108 repræsentanter for Europa - Parlamentet, 54 repræsentanter for Rådet, 3 repræsentanter for Kommissionen, 108 repræsentanter for de nationale parlamenter, 80 repræsentanter for europæiske borgerpaneler (hvoraf en tredjedel er under 25 år), formanden for Det Europæiske Ungdomsforum, 27 repræsentanter for nationale borgerpaneler, 18 repræsentanter for hhv. RU og EØSU samt 8 repræsentanter for både arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet.

EØSU's resolution om konferencen om Europas fremtid

RU's delegation til konferencen om Europas fremtid

Den flersprogede digitale platform for konferencen om Europas fremtid

Kontaktperson:

Marie-Pierre Jouglain

Tlf. +32 (0)473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Del :