Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Byer og regioner lancerer en alliance for genopbygning af Ukraine  

Alliancen vil fokusere på de ukrainske byers og regioners genopbygningsbehov som en del af EU's og det internationale samfunds langsigtede støtte til Ukraine.

Det Europæiske Regionsudvalg og organisationer, som repræsenterer europæiske byer og regioner, lancerede den 30. juni den europæiske alliance af byer og regioner til genopbygning af Ukraine med henblik på at hjælpe Ukraines lokale og regionale myndigheder med at genopbygge boliger, skoler, infrastruktur og tjenester, som er blevet ødelagt af Rusland, siden landet invaderede Ukraine den 24. februar. Alliancen, som søsættes blot syv dage efter, at EU's medlemsstater blev enige om at acceptere Ukraine som kandidatland, blev hilst velkommen af Ukraines minister for udvikling af lokalsamfund og territorier som et potentielt "grundlag for vores lands europæiske integration".

Alliancen blev dannet som svar på en opfordring fra Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj i april, og med støtte fra Charles Michel, formand for Det Europæiske Råd, og kommissionsformand Ursula von der Leyen. Den vil blive en del af "genopbygningsplatformen for Ukraine", som Kommissionen og den ukrainske regering i øjeblikket er ved at oprette, og som skal koordinere støtten fra EU. Planerne vil tage yderligere form den 4.-5. juli, når Ukraines premierminister fremlægger sin regerings strategi for genopbygningen på konferencen om Ukraines genopretning i Lugano i Schweiz.

Det Europæiske Regionsudvalgs formand – Vasco Alves Cordeiro (PT/PES), medlem af det regionale parlament på Azorerne — udtalte: "Det Europæiske Regionsudvalg står side om side, skulder ved skulder med vores ukrainske venner. I dag lancerer vi sammen med en række sammenslutninger af byer og regioner den europæiske alliance af byer og regioner til genopbygning af Ukraine for at gøre noget ved den akutte situation og skabe en fremtid for Ukraine. Vi opfordrer indtrængende alle EU's byer og regioner til at være med og udvise europæisk solidaritet gennem konkrete tiltag."

Aleksej Tjernysjov, Ukraines minister for udvikling af lokalsamfund og territorier, sagde i forbindelse med det arrangement, hvor alliancen blev lanceret – og som blev afholdt i tilknytning til RU's plenarforsamling og med deltagelse af lederne af europæiske territoriale sammenslutninger – at skøn over de skader, som Ukraine er blevet påført, for øjeblikket løber op i 195 mia. USD (186 mia. EUR). Omkring 120.000 private huse er blevet ødelagt eller beskadiget og 20.000 boligblokke er blevet ramt. En tredjedel af disse er jævnet med jorden. Han hilste alliancen velkommen og sagde, at "sådanne partnerskaber kan danne grundlag for den europæiske integration af vores land". Han tilføjede, at "vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt for at gøre Ukraine til et helt igennem europæisk land".

Kyivs borgmester Vitalij Klytjko, som også er formand for sammenslutningen af ukrainske byer og æresmedlem af RU, sagde, at Ukraine "forsvarer retten til at kunne opbygge et moderne europæisk land", og at "vi er nødt til at opbygge et europæisk land med europæiske standarder, og derfor takker jeg alle, der gør en indsats for at hjælpe Ukraine".

Med til lanceringen var Aleksandr Markusjyn, borgmester i Irpin, som er en af de byer, der blev hårdest ramt i krigens første uger. Han afspillede en video, som viste skadernes art og omfang – over 50 % af byen er blevet ødelagt – og foreslog, at alliancen kunne bruge Irpin som pilotprojekt for genopbygningsindsatsen. Den portugisiske by Cascais har allerede givet tilsagn om at hjælpe med genopbygningen af en børnehave.

Dario Nardella, formand for Eurocities og borgmester i Firenze, sagde: "På byniveau har vi længe udbygget vores forbindelser og netværk, og mange af disse er blevet styrket i de seneste måneder, hvor vi har taget imod flygtninge og sendt hjælp. Vi er klar til hurtigt at imødekomme folks behov og til at planlægge fremtiden. Ved at arbejde sammen med en lang række kommuner og regioner gennem denne alliance vil vi hjælpe det ukrainske folk med at komme på fode igen."

María del Valle Miguélez Santiago, næstformand forKonferencen af Perifere Kystregioner i Europa (CPMR) og medlem af regionalregeringen i Murcia, udtalte: "Ødelæggelsen og blokaden af havne i Sortehavet og Det Asovske Hav er en global katastrofe. Europæiske havne gør deres bedste, men kæmper med at hjælpe ukrainsk korn videre til resten af verden. Med en truende fødevarekrise bør vi samarbejde om at hjælpe Ukraines kystregioner og deres store havnebyer såsom Kherson, Mariupol, Mykolajiv og Odesa med at genvinde deres centrale plads i verdensøkonomien."

Jean-Claude Marcourt, formand for Konferencen af Europæiske Regionale Lovgivende Forsamlinger (CALRE), sagde: "På vejen mod Ukraines tiltrædelse af det europæiske projekt vil Ukraines regioner og byer kunne regne med fuld støtte fra CALRE, som i overensstemmelse med sin grundlæggende erklæring vil bestræbe sig på at forsvare principperne om regionalt demokrati i Europa og værdierne i tilknytning hertil."

Magnus Berntsson, formand for Forsamlingen af Regioner i Europa (AER), udtalte: "De ukrainske regioners fremragende lederskab i en tid med krig er til inspiration for hele Europa – og det samme vil være tilfældet for deres genopretning. AER står skulder ved skulder med vores regionale partnere for at støtte Ukraine på landets vej mod en lysere fremtid."

Karl-Heinz Lambertz, formand for Europæiske Grænseregioners Arbejdsfællesskab (AEBR), sagde: "Samarbejdet mellem grænseregioner på tværs af nationale grænser har været centralt for opbygningen af de europæiske græsrødder. Som "laboratorier for EU-integration" vil grænseregionerne bidrage til at fremskynde Ukraines udvikling og integration i EU."

De Europæiske Kommuners og Regioners Råd (CEMR) er også medlem af alliancen.

De europæiske organisationer er sammen med RU kernemedlemmer af alliancen på EU's side, og det gælder også borgmesterpagten. De ukrainske kernemedlemmer er sammenslutningen af ukrainske byer, den ukrainske sammenslutning af distrikts- og regionalråd, sammenslutningen af ukrainske landdistrikts- og landsbyråd og sammenslutningen af ukrainske hromadaer. Alliancens stiftende medlemmer håber, at nationale sammenslutninger af lokale myndigheder og individuelle regioner og byer samt offentlige og private institutioner vil tilslutte sig alliancen.

Det tjekkiske rådsformandskab har planer om at afholde en større konference i oktober med fokus på Ukraines genopbygningsbehov forud for den forventede lancering af genopbygningsplatformen for Ukraine sidst i 2022. Ivan Bartoš, vicepremierminister for digitalisering og minister for regionaludvikling, talte på RU's plenarforsamling den 29. juni, hvor han sagde, at genopbygningen af Ukraine ville være en af det tjekkiske formandskabs prioriteter, og at "Ukraines stabilitet er afgørende for fremtiden."

Lanceringen kan ses på Europe by Satellite. For klip og interviews med Irpins borgmester Aleksandr Markusjyn, Irina Yarmalenko, medlem af byrådet i Bucha, og med de enkelte RU-medlemmer, som deltog i lanceringen, kan man kontakte audiovisualcor@cor.europa.eu.

Pressemedarbejder: Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Andrew Gardner, andrew.gardner@cor.europa.eu, +32 473 843 981.

Baggrund:

  • Alliancen opfordrer til, at genopbygningen af Ukraine kommer til at bygge på principperne om: støtte til Ukraines territoriale integritet og suverænitet, støtte til Ukraines integration i Europa, styrkelse af det lokale selvstyre, en genopbygningsstrategi, der bygger på integreret planlægning på kommunalt og regionalt plan, principperne i det europæiske charter om lokalt selvstyre, udvikling og modernisering af landdistrikterne, fremme af god regeringsførelse, regional erhvervsudvikling og innovation. EU har peget på en tredobbelt udfordring med at fremme modstandsdygtighed, genopretning og reformer på områderne institutioner, økonomi, samfund og den grønne og den digitale omstilling.
  • Der kan findes flere oplysninger omden europæiske alliance af byer og regioner for genopbygning af Ukrainepå RU's hjemmeside sammen med oplysninger om andre aspekter af RU's støtte til Ukraine. Siden krigens start har ukrainske borgmestre talt på alle RU's plenarforsamlinger og på de udvidede møder og hastemøderne i RU's arbejdsgruppe den 30. marts og 23. maj. Den 27. juni afholdt RU en eksperthøring om EU's byers og regioners rolle i genopbygningen af Ukraine.
  • Den 12.-13. oktober har Det Europæiske Regionsudvalg til hensigt at vedtage en række anbefalinger om, hvordan man kan hjælpe til med Ukraines genopbygning. Den 23. juni blevDario Nardella(PES/IT), borgmester i Firenze og formand for Eurocities, udnævnt til hovedordfører. Karl-Heinz Lambertz (BE/PES), formand for Europæiske Grænseregioners Arbejdsfællesskab, er medlem af RU og var formand for udvalget i 2017-20. Cees Loggen(NL/Renew Europe), formand for Konferencen af Perifere Kystregioner i Europa, er tidligere medlem af RU.
  • Regioner og byer, der er repræsenteret i de europæiske sammenslutninger og i Det Europæiske Regionsudvalg, har ydet humanitær bistand til ukrainske flygtninge lige fra begyndelsen af Ruslands invasion af Ukraine. FNvurderer, at 5,2 millioner ukrainere i øjeblikket er registreret som flygtninge. Den 29. juni meddelte Kommissionen, at den for at lette og fremskynde overførslen af midler til de EU-regioner og -byer, der huser ukrainske flygtninge, vil øge fleksibiliteten af det krisestøtteinstrument, der blev oprettet i marts, nemlig samhørighedsaktionen for flygtninge i Europa (CARE).
  • Oplysninger om den omfattende og varierede støtte, som europæiske regionale organisationer yder, kan findes på følgende organisationers hjemmesider: CALRE, CEMR, CPMR, Eurocities, AER, og AEBR. De samarbejdede alle med lokale og regionale myndigheder i Ukraine inden krigen.
  • RU har samarbejdet med ukrainske byer og regioner siden 2010, og i 2015 oprettede udvalget en taskforce til støtte for Ukraines decentraliseringsreformer. Det er en generel opfattelse, at disse reformer har bidraget til Ukraines succes med at modstå Ruslands invasion.
  • RU fremhævede med en fotoudstilling i tilknytning til plenarforsamlingen det arbejde, der er blevet gjort i 13 ukrainske lokale forvaltninger under krigen. Fotos kan fås ved henvendelse til: SupportUkraine@cor.europa.eu.
Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/WAR-IN-UKRAINE-ADDS-TO-NEED-TO-BUILD-LOCAL-RESILIENCE-IN-THE-EASTERN-PARTNERSHIP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/WESTERN-BALKANS-EU'S-CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-AND-FLAG-UP-PERSISTING-CHALLENGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

Western Balkans: EU's cities and regions welcome progress and flag up persisting challenges
Western Balkans: EU's cities and regions welcome progress and flag up persisting challenges
07.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CP-84-UKRAINE-CITIES-REGIONS-STEPPING-UP-SEARCH-FOR-INTERNATIONAL-PARTNERSHIPS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

Ukraine's cities and regions stepping up search for international partnerships
Ukraine's cities and regions stepping up search for international partnerships
07.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-ADDRESS-IMPACT-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-LAUNCH-ALLIANCE-FOR-UKRAINE-RECONSTRUCTION.ASPX

Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
Regions and cities welcome the proposal for an increased EU budget to address the impact of crises, but call for a stronger focus on growing disparities
06.07.2023