Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Bulletin fra RU's COTER-underudvalg nr. 2: opdatering om covid-19-krisen  

Konsekvenser og beredskabsforanstaltninger i forbindelse med covid-19

Covid-19-pandemien har på dramatisk vis ændret vores verden og den måde, vi lever på, med alvorlige tab og store konsekvenser for alle aspekter af vores dagligdag. Det Europæiske Regionsudvalgs Underudvalg for Territorial Samhørighed og EU's Budget (COTER) vil udarbejde regelmæssige nyhedsbreve om politikområder inden for underudvalgets kompetenceområder, som afspejler seneste forskning, artikler og drøftelser om de socioøkonomiske konsekvenser af pandemien i Europa og om de forskellige økonomiske foranstaltninger, der er planlagt og gennemført i EU samt på nationalt, regionalt og lokalt plan.

Tips og bidrag kan sendes tilcoter@cor.europa.eu.

Del :