Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Klimaindsats: ‎ Det Europæiske Regionsudvalg og Under2 Coalition ‎ underskriver handlingsplan  

Med den fælles handlingsplan for 2021-2027, som Det Europæiske Regionsudvalg (RU) og Under2 Coalition i dag underskrev, styrkes samarbejdet om at fremme klimaindsatsen på regionalt plan. Der bliver større gennemsigtighed, og flere klimadata vil blive offentliggjort, ligesom forvaltningen på flere niveauer af Parisaftalen og den europæiske grønne pagt bliver styrket. Et hovedmål er at sikre, at klimadagsordenen bliver fremmet under genopretningen efter covid-19, så den miljømæssige, økonomiske og sociale modstandsdygtighed bliver øget, og vi bedre kan tackle fremtidige kriser.

RU – EU's forsamling af lokale og regionale repræsentanter – har underskrevet en ny handlingsplan med Under2 Coalition , som er en global gruppe bestående af mere end 220 regeringer, der arbejder for at holde den globale temperaturstigning et godt stykke under 2°C og helst på 1,5°C.

Den nye partnerskabsaftale konsoliderer og intensiverer samarbejdet om at fremme en mere ambitiøs klimaindsats på regionalt plan og vil bidrage til, at gennemførelsen af både Parisaftalen og den europæiske grønne pagt kan lykkes i kraft af reel forvaltning på flere niveauer.

Apostolos Tzitzikostas , guvernør for den græske region Centralmakedonien og formand for Det Europæiske Regionsudvalg, sagde: "Undertegnelsen af denne handlingsplan er en styrkelse af det mangeårige partnerskab mellem RU og Under2 Coalition. Den skaber det rette grundlag for at uddybe vores samarbejde og fremme den globale klimadagsorden og samtidig støtte ambitiøse regioner i at opnå klimaneutralitet. Sammen kan vi bedre forsvare forvaltning på flere niveauer som vejen til at gennemføre Parisaftalen og den europæiske grønne pagt i alle områder og give regionerne større vægt på FN's klimakonference i 2021 (COP26) i Glasgow i november."

Franz Untersteller , minister for miljø, klimabeskyttelse og energisektoren i Baden-Württemberg og Under2 Coalitions globale ambassadør, sagde: " Med mere end 220 medlemmer på verdensplan er Under2 Coalition nu en af de største og vigtigste alliancer i verden, der kæmper for at beskytte klimaet. Ganske mange af vores medlemmer kommer fra EU. Derfor er det særligt glædeligt, at Under2 Coalition og Regionsudvalget er blevet enige om fælles mål og aktiviteter. Sammen vil vi gøre regionernes indsats inden for klimabeskyttelse mere synlig og mere virkningsfuld både på globalt plan og i EU."

Juan Espadas (ES/PES), borgmester i Sevilla og formand for RU's ENVE -underudvalg og RU's arbejdsgruppe om "Den grønne pagt – Going Local" , sagde: " Et tæt samarbejde med Under2 Coalition vil få stor betydning for Det Europæiske Regionsudvalgs medlemmer. Jeg er overbevist om, at en global bevægelse af lokale og regionale myndigheder er nøglen til en vellykket klimaindsats og en bæredygtig omstilling. Denne handlingsplan vil hjælpe os med at styrke de lokale myndigheders rolle og sikre reel forvaltning på flere niveauer, især med sigte på COP26."

RU og Under2 Coalition har forpligtet sig til et samarbejde, der bygger på de tre følgende fælles målsætninger :

  • yde gensidig støtte og samarbejde om aktiviteter af fælles interesse omkring gennemførelsen af Parisaftalen
  • på regionalt regeringsniveau fremme gennemsigtigheden og årligt offentliggøre klimamål og -data
  • fremme regionale regeringers deltagelse i aktiviteter, der anses for prioriteter, f.eks. som støtte til en hurtig gennemførelse af vigtige elementer i den europæiske grønne pagt og projekter, der skal hjælpe regionale regeringer med at udstikke en "kurs" mod nedbringelse af udledningen med det sigte at opnå klimaneutralitet.

Handlingsplanen fastlægger konkrete områder for samarbejde, bl.a. grøn genopretning efter covid-19, sikring af en retfærdig omstilling og øget klimagennemsigtighed. Det nye partnerskab indebærer også fælles klimalobbyvirksomhed, kommunikation og aktiviteter i international sammenhæng som f.eks. den kommende europæiske uge for regioner og byer (11.-14. oktober 2021) og FN's klimatopmøde COP26 i Glasgow (1. - 12. november 2021).

Baggrund

Under2 Coalition er en global gruppe af ambitiøse statslige og regionale regeringer, der har forpligtet sig til at holde de globale temperaturstigninger et godt stykke under 2°C og helst på 1.5°C. Koalitionen består af mere end 220 regeringer i hele verden, der arbejder for årlig offentliggørelse af klimadata og gennemsigtighed, for at få udbredt vedtagelsen af regionale politikker og udviklet køreplaner frem mod 2050. Med 43 regionale regeringer og 12 EU - medlemsstater som støtter er Europa den største gruppe i Under2 Coalition. Koalitionen repræsenterer en befolkning på 182 mio. og et BNP på 7,4 bio. USD, hvilket svarer til henholdsvis 35 % og 36 % af EU's befolkning og økonomi. "The Climate Group" fungerer som sekretariat for Under2 Coalition og arbejder sammen med regeringerne for at sætte fart i klimaindsatsen. Minister Franz Unterstellers periode i spidsen for koalitionen udløber i maj i år, men han vil i de næste par år fortsat bistå Under2 Coalition som global ambassadør. I sin nye rolle får han sammen med Californiens guvernør Jerry Brown ansvaret for at repræsentere Under2 Coalition udadtil, og han vil arbejde for at fremme den regionale klimaindsats.

Kontaktperson:

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023