Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Brexit: Lokale ledere overvejer en nordvesteuropæisk makroregion, der skal styrke samarbejdet på lokalt plan, hvis UK forlader EU  
Britiske repræsentanter drøftede denne mulighed med kolleger fra Det Europæiske Regionsudvalg på et møde i underudvalget for territorial samhørighed i Cluj, Rumænien.

Makroregionale strategier har vist sig i stand til at sikre vækst og forbedret samhørighed i naboregioner, der står over for fælles udfordringer, både i EU og uden for EU. Det Europæiske Regionsudvalgs (RU) Underudvalg for Territorial Samhørighed og EU's Budget (COTER) vedtog et forslag til udtalelse om Donaustrategien og indledte forberedende drøftelser af, hvordan der kan sikres et tæt samarbejde med UK's lokale myndigheder, bl.a. via en makroregional strategi for Nordsøen, hvis UK træder ud af EU.

RU's COTER-underudvalg trådte sammen den 26. marts i Cluj-Napoca , Rumæniens tredjestørste by. Lokale ledere vurderede virkningen af makroregionale strategier i en udtalelse med Dainis Turlais (LV/ALDE), medlem af byrådet i Riga, som ordfører.

Erfaringer fra Donaubækkenet viser, at makroregioner kan være et glimrende værktøj til bundstyret territorial samordning med inddragelse af alle forvaltningsniveauer uden at skabe yderligere bureaukrati.

"Makroregionale strategier forbedrer de offentlige tjenester, forvaltningen af naturressourcerne, strategierne for innovation og mange andre aspekter af samfundslivet i de deltagende kommuner," sagde ordføreren og tilføjede, at "der er behov for styrket samordning på EU-plan med bedre integration af forskellige finansieringsinstrumenter og udvidet samarbejde mellem alle relevante direktorater i Kommissionen."

Som model for forbedret samordning på nationalt plan og et eksempel til efterfølgelse i andre sektorpolitikker og geografiske områder pegede COTER-medlemmerne på netværket af nationale myndigheder, der forvalter midlerne fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling i Østersøregionen.

Hvad angår territorialt samarbejde i Europa efter brexit fremhæves det i forslaget til udtalelse, at makroregionale strategier kan bidrage til at styrke de fremtidige forbindelser mellem EU og UK ved at tilbyde vigtige metoder til at sikre "bæredygtig fælles planlægning, koordinering og samarbejde mellem byer og regioner i UK og EU."

Dette punkt blev fremhævet under debatten af lederen af den britiske delegation i RU, Albert Bore (UK/PES), medlem af Birmingham City Council.

Han sagde: "Vi arbejder på at sikre, at de fremtidige forbindelser mellem UK og EU har en stærk territorial dimension og kan udnytte de bedste tilgængelige værktøjer for at sikre et tæt samarbejde på lokalt plan. En af de vigtigste løsninger på bordet er et økonomisk forum og en makroregional strategi for det nordvestlige Europa.

Fremtidige initiativer kunne drage fordel af erfaringerne fra det igangværende program for Nordvesteuropa , som finansieres af Interreg, et af EU's vigtigste instrumenter til støtte for samarbejde på tværs af grænserne, og omfatter UK, Irland, Belgien, Luxembourg, Nederlandene og Schweiz.

Der stemmes om forslaget til udtalelse på plenarforsamlingen den 25. juni.

Kontaktperson:

Pierluigi Boda, Tlf. +32 22822461, Mobil +32 473 851743, pierluigi.boda@cor.europa.eu

Andrew Gardner, Tlf. +32 22822429, Mobil +32 473 843981, andrew.gardner@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BREXIT-LOCAL-LEADERS-LOOK-AT-A-NORTH-WEST-EUROPE-MACROREGION-TO-BOOST-COOPERATION-AT-LOCAL-LEVEL-IF-THE-UK-LEAVES-THE-EU.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BREXIT-LOCAL-LEADERS-LOOK-AT-A-NORTH-WEST-EUROPE-MACROREGION-TO-BOOST-COOPERATION-AT-LOCAL-LEVEL-IF-THE-UK-LEAVES-THE-EU.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BREXIT-LOCAL-LEADERS-LOOK-AT-A-NORTH-WEST-EUROPE-MACROREGION-TO-BOOST-COOPERATION-AT-LOCAL-LEVEL-IF-THE-UK-LEAVES-THE-EU.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BREXIT-LOCAL-LEADERS-LOOK-AT-A-NORTH-WEST-EUROPE-MACROREGION-TO-BOOST-COOPERATION-AT-LOCAL-LEVEL-IF-THE-UK-LEAVES-THE-EU.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/BREXIT-LOCAL-LEADERS-LOOK-AT-A-NORTH-WEST-EUROPE-MACROREGION-TO-BOOST-COOPERATION-AT-LOCAL-LEVEL-IF-THE-UK-LEAVES-THE-EU.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023