Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
RU: Aftalen om EU's budget kan vende krisen til en mulighed – tiden er kommet til at sætte nye ressourcer ind til gavn for borgerne og virksomhederne i regioner, byer og landsbyer  

Indlæg ved Apostolos Tzitzikostas , formand for Det Europæiske Regionsudvalg og leder af regionalregeringen i Centralmakedonien, Grækenland

"Jeg vil gerne ønske det tyske rådsformandskab og EU-institutionerne tillykke med denne historiske aftale. Den indleder en ny æra og kan bidrage til at vende krisen til nye muligheder. Regionerne og byerne er som de primære modtagere af EU-midler fast besluttede på hurtigst muligt at lade disse ressourcer komme borgerne og virksomhederne til gode. EU udviser hermed solidaritet og ansvar, alt imens retsstatsprincippet overholdes, sådan som Det Europæiske Regionsudvalg har opfordret til. Alle myndighedsniveauer – EU-niveauet, det nationale, regionale og lokale niveau – opfordres til i fællesskab at gennemføre investeringerne på 1,8 bio. EUR. Genopretningen skal være retfærdig og bygge på social, økonomisk og territorial samhørighed, fremme den grønne og digitale omstilling og styrke innovation. Dette er hvad borgerne forventer, og hvad vi alle må bidrage til for at vende udfordringerne til muligheder".

Erklæring fra Isabelle Boudineau , formand for RU's Underudvalg for Territorial Samhørighed og EU's budget (COTER) og næstformand i den franske region Nouvelle-Aquitaine

"Overholdelse af retsstatsprincippet er ikke til forhandling. Jeg er tilfreds med, at retsstatsbestemmelserne forbliver uændrede med det kompromis, som Rådet er nået frem til. Byerne og regionerne vil takket være den nye flerårige finansielle ramme kunne komme på fode igen efter pandemien og fortsætte den socialt retfærdige og grønne omstilling".

Baggrund:

Den 10. december nåede EU-medlemsstaternes 27 stats- og regeringsledere til enighed om en flerårig finansiel ramme (FFR) for 2021 - 2027. Ligeledes blev det aftalt, hvordan EU's budget skal beskyttes i tilfælde af manglende overholdelse af retsstatsprincippet. Hvis Europa-Parlamentet godkender aftalen, vil den give EU et budget på 1.074,3 mia. EUR for de næste syv år og muliggøre gennemførelsen af NextGenerationEU, der er et midlertidigt genopretningsinstrument på 750 mia. EUR: i alt 1,8 bio. EUR. Der er tale om den største pakke nogensinde, som finansieres over EU-budgettet.

Formandens talsperson:

Michele Cercone

Tlf. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Pressemedarbejder:

Matteo Miglietta

Tlf. +32 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COTER-16-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
16.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

Det går ud over den sociale og økonomiske samhørighed, hvis fjerntliggende områder forsømmes af EU's politikker.
Det går ud over den sociale og økonomiske samhørighed, hvis fjerntliggende områder forsømmes af EU's politikker.
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/AGREEMENT-ON-MFF.ASPX

Medlemsstaternes tilsagn om at bevare samhørighedspolitikken som et bærende element i EU vækker begejstring hos EU's regioner og byer
Medlemsstaternes tilsagn om at bevare samhørighedspolitikken som et bærende element i EU vækker begejstring hos EU's regioner og byer
22.11.2022