Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Pandemi: RU underskriver handlingsplan med WHO og advarer mod en regional vaccinekløft  

Lokale og regionale ledere i EU er bekymret over udrulningen af vacciner i EU og efterlyser større koordinering og lige adgang for alle europæere

Det Europæiske Regionsudvalg og Verdenssundhedsorganisationen (WHO) underskrev i dag en handlingsplan, der skal forbedre modstandsdygtigheden af de regionale og lokale sundhedssystemer gennem fælles forskning og politisk beslutningstagning. Handlingsplanen bygger på det mangeårige samarbejde, der blev indledt i november 2016, og er en reaktion på behovet for at tackle nogle af de største udfordringer forbundet med pandemien ved at forbedre koordineringen mellem sundhedsmyndigheder på forskellige niveauer. Handlingsplanen vil bane vej for fælles evaluering af sundhedspolitikkernes virkning i praksis og indeholde forslag til, hvordan de regionale og lokale systemer kan blive bedre til at reagere på pandemier.

I en resolution , der var til debat på RU's plenarforsamling (#CoRPlenary) den 4. februar, giver lokale og regionale ledere i EU udtryk for bekymring over tempoet i EU's koordinerede udrulning af vacciner og opfordrer til, at der udvikles en europæisk resultattavle, så man kan overvåge anvendelsen og distributionen af vacciner i de enkelte regioner. Helt konkret tager de afstand fra vaccine-"nationalisme", som er i modstrid med principperne om "solidaritet, enhed og effektivitet" og "principperne om lige adgang til vacciner for alle EU-borgere".

Apostolos Tzitzikostas , Det Europæiske Regionsudvalgs formand og leder af regionalregeringen i den græske region Centralmakedonien, sagde: " Den handlingsplan, vi i dag lancerer sammen med WHO, vil gøre sundhedssystemerne i vores regioner, byer og landsbyer mere modstandsdygtige. Hvis der er én ting, vi har lært af de udfordringer, vi har stået over for under pandemien, så er det, at de regionale og lokale myndigheder spiller en helt afgørende rolle, når det gælder kriseberedskab, krisereaktion, krisestyring og genopretning efter krisen".

Om udrulningen af EU's vaccinekampagne sagde han: " Vaccination er afgørende for at genstarte vores regionale og lokale økonomier. Vi må undgå konkurrence om vacciner mellem medlemsstater og internt i medlemsstaterne. En "vaccinekløft", som uddyber ulighederne mellem vores regioner, byer og landsbyer yderligere, er uacceptabel. Derfor efterlyser vores udvalg en europæisk resultattavle til at overvåge tilgængeligheden og distributionen af vacciner i regionerne".

I sin tale under debatten sagde Dr. Hans Henri P. Kluge , WHO's regionale direktør for Europa: " De lokale myndigheder i Europa har stået og står forrest i kampen mod pandemien. Byerne er epicentrene for denne krise, ikke kun for smitteoverførsel i samfundet og i landet, men også som sundhedscentre og knudepunkter for rejse og handel. Byer er dér, hvor myndighederne er tættest på borgerne. Og som tjenesteudbydere og centrale aktører for en bæredygtig fremtid sidder de med nøglen til erfaringsudveksling og bekæmpelse af misinformation".

Udkast til resolution om vaccinationskampagnen mod covid-19-pandemien .

Baggrundsinformation

Kontaktperson:

Michele Cercone

Talsmand for formanden

Tlf. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

David French

Tlf. +32 473 85 47 59

David.French@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WHO.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023