Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Nu åbnes der for indstillinger til den første udgave af borgmester Paweł Adamowicz-prisen  

Prisen tildeles en gang om året til en leder af en by, en samfundsleder eller en organisation, der arbejder på lokalt eller regionalt plan for at fremme frihed og solidaritet, ligestilling og ikkeforskelsbehandling.

Det Europæiske Regionsudvalg åbner sammen med netværket International Cities of Refuge Network (ICORN) og byen Gdańsk op for indstillinger til 2021-udgaven af borgmester Paweł Adamowicz-prisen for udvist mod og særligt engagement inden for fremme af frihed, solidaritet og ligestilling.

Kandidater kan nu indstilles til 2021-udgaven af borgmester Paweł Adamowicz-prisen, som en gang om året vil blive tildelt en leder af en by, en samfundsleder eller en organisation, der arbejder på lokalt eller regionalt plan, og som følger borgmester Adamowicz' eksempel med hensyn til fremme af frihed og solidaritet, ligestilling og ikkeforskelsbehandling. Prisen er en hyldest til den tidligere borgmester i Gdańsk, der blev stukket ned den 13. januar 2019, og som, inden han blev myrdet, var udsat for en tiltagende strøm af hadefuld tale. Prisen støtter dem, der bekæmper intolerance, hadefuld tale og fremmedhad.

Kandidater til prisen kan foreslås af 15 medlemmer af Det Europæiske Regionsudvalg, byer eller regioner, der er medlemmer af ICORN, samt af indbudte internationale organisationer med et stærkt engagement og relevant ekspertise inden for prisens områder. Kandidaterne til prisen kan komme fra eller være aktive i et hvilket som helst land i verden. Fristen for indstillinger til prisen er den 15. september 2021 kl. 23:59 (lokal tid i Bruxelles). Prisoverrækkelsen finder sted i december.

Apostolos Tzitzikostas , Det Europæiske Regionsudvalgs formand og leder af regionalregeringen i regionen Centralmakedonien, sagde: " Den Europæiske Union bygger på demokratiske værdier, der skal forsvares og fremmes så tæt på borgerne som muligt i deres regioner, byer og landsbyer. En af disse værdier er ytringsfrihed. Denne pris er en hyldest og sender et stærkt signal om håb til alle folkevalgte repræsentanter, embedsmænd og almindelige borgere, som på trods af risiciene lever for at få demokratiet til at fungere på lokalt plan ved at støtte bedre og mere åbne lokalsamfund. Vi hylder dem, der dagligt har modet til at gøre verden til et bedre sted, ligesom borgmester Adamowicz gjorde i Gdansk. Vi er på udkig efter inspirerede og modige lokale ledere, der gør græsrodsdemokratiet stærkere, samfundet åbent, institutioner respektfulde, imødekommende og retfærdige".

Magdalena Adamowicz , medlem af Europa-Parlamentet og Paweł Adamowicz' enke, sagde: ' Godhed er tavs, ondskab er støjende. Navnlig i dag midt i et virvar af fremmedhad, homofobi, radikalisering, nationalisme og udbredt hadefuld tale må vores opgave være at finde alle dem, der gør gode ting og fremhæve dem som et eksempel. Dette er formålet med borgmester Paweł Adamowicz-prisen. Jeg vil inderligt opfordre jer til at se jer omkring og indstille alle dem til prisen, der gør en indsats for andre mennesker, deres værdighed, lighed og sikkerhed. Godhed er tavs, men lad os tale så højt som muligt om dem, der udretter den!".

Borgmester i Gdańsk, Aleksandra Dulkiewicz , sagde: "Borgmester Paweł Adamowicz-prisen er et fælles initiativ mellem ICORN, Det Europæiske Regionsudvalg og byen Gdańsk. Det er et vigtigt skridt i retning af at styrke idéen om social integration, aktivt medborgerskab, fremme af lige muligheder og respekt for menneskerettighederne og de borgerlige frihedsrettigheder. Paweł Adamowicz, som denne vigtige pris er opkaldt efter, var dybt engageret i bekæmpelsen af fordomme, fremmedhad og vold i det offentlige liv. Vi er overbeviste om, at vinderne af denne pris med deres liv og værdier, som de værdsætter, på kreativ vis vil passe ind i idealerne om frihed og solidaritet, som ligger den by, som Paweł Adamowicz kom fra, så meget på sinde".

Administrerende direktør for ICORN, Helge Lunde , sagde: "Byer er først et frirum, når folk har mod til at respektere andres rettigheder. I den moderne politiske verden er det byerne, der er blevet symboler på solidaritet og tillid, samliv og samarbejde, som Gdańsk blev det under sin afdøde borgmester Paweł Adamowicz' ledelse".

Baggrund:

Paweł Adamowicz blev stukket ned den 13. januar 2019 under en tale ved et velgørenhedsarrangement. Han døde af sine kvæstelser den efterfølgende dag. Han blev 53 år. Inden han blev myrdet, var han udsat for en tiltagende strøm af hadefuld tale. Hans død har sat gang i en debat om den degenererende offentlige debats bidrag til vold, ekstremisme, propaganda og intolerance.

Paweł Adamowicz var dybt engageret i at fremme EU's grundlæggende rettigheder, og han var et aktivt medlem af Det Europæiske Regionsudvalg. Efter et møde med pave Frans iværksatte Paweł Adamowicz i 2016 "modellen for integration af immigranter" i Gdańsk. Denne model har været til inspiration for andre polske byer.

Yderligere oplysninger:

Det Europæiske Regionsudvalg vedtog som politisk forsamling af lokale og regionale politikere i EU og på den polske delegations initiativ enstemmigt en resolution den 7. februar 2019, der fordømmer hadefuld tale og trusler af enhver art mod politiske ledere.

International Cities of Refuge Network (ICORN) er en international organisation med 75 byer og regioner i og uden for Europa, som tilbyder sikre tilflugtssteder til forfulgte forfattere og kunstnere, som fremmer ytringsfriheden, forsvarer demokratiske værdier og styrker den internationale solidaritet. Over 250 forfattere og kunstnere er blevet tilbudt ophold i en ICORN-by. I et sikkert miljø fortsætter de med at spille en vigtig rolle med både at fremhæve overtrædelser af menneskerettighederne og ytringsfriheden i deres hjemlande, og med at støtte kolleger i de lande, de kommer fra. Borgmester Pawel Adamowicz fik byen Gdańsk med i ICORN den 30. august 2017.

Websted for Borgmester Paweł Adamowicz-prisen : #AdamowiczAward

Regler og bestemmelser for prisen, indstillings- og udvælgelseskriterier

Kontaktperson:

Det Europæiske Regionsudvalg

Wioletta Wojewodzka

Tlf.: +32 (0)2 282 2289

Mobil: +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Byen Gdańsk

Maciej Buczkowski

Tlf. 48 58 323 62 84

maciej.buczkowski@gdansk.gda.pl

International Cities of Refuge Network

Helge Lunde

Tlf. 47 51 50 71 25

helge@icorn.org

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-LAUNCHING.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/COR-JOINS-HIGH-LEVEL-POLITICAL-CONFERENCE-EMBEDDING-HUMAN-RIGHTS-GRASSROOTS-LEVEL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-LAUNCHING.ASPX

CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
22.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-LAUNCHING.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/WANTED-LOCAL-OFFICIALS-TO-HELP-THE-WESTERN-BALKANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-LAUNCHING.ASPX

Wanted: Local officials to help the Western Balkans
Wanted: Local officials to help the Western Balkans
14.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-LAUNCHING.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023