Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Mere urbane udviklingslande kræver flere urbane løsninger  

Den Europæiske Union bør optrappe sit samarbejde med lokale og regionale myndigheder i udviklingslande, hvis De Forenede Nationers mål om mere "inklusive, sikre, modstandsdygtige og bæredygtige" byer i 2030 skal opfyldes, lyder det fra Det Europæiske Regionsudvalg i en udtalelse, der blev vedtaget den 8. februar.

Udtalelsen blev udarbejdet på initiativ af RU med det mål at bidrage til Den Europæiske Unions igangværende revision af den europæiske konsensus om udvikling. Det er en konsensus, der blev vedtaget i 2005, og som er ved at blive revideret og opdateret for at afspejle de mål for bæredygtig udvikling for 2016-2030, som FN vedtog i 2015.

Jesús Gamallo Aller (ES/EPP), som er Galiciens regionalregerings generaldirektør for eksterne forbindelser, sagde: "De Forenede Nationer har anerkendt, at byer og regioner må tildeles en større rolle, hvis vi skal få løftet flere hundrede millioner mennesker ud af ekstrem fattigdom og forbedre livsmulighederne for alle. De lokale myndigheder leverer mange af de allermest basale tjenester, og de kan være med til at identificere og afhjælpe problemer, ligesom vi får ikke fredelige og veldrevne samfund, hvis vi ikke forsøger at få bugt med uligheder og sociale problemer i vores byer. Og verden bliver som bekendt stadig mere urban. Mere urbane udviklingslande kræver flere urbane løsninger. EU er den største yder af udviklingsbistand og bør vise vejen med hensyn til at få lokale myndigheder til at bidrage til opfyldelsen af FN's mål. Derfor besluttede vi at udarbejde denne udtalelse."

Jesús Gamallo Aller, som udarbejdede udtalelsen for RU, sagde, at EU bør arbejde for alliancer mellem lokale og regionale myndigheder. Han nævnte, at dette bør være et led i en mere omfattende omlægning af den måde, EU samarbejder med udviklingslandene på. I udtalelsen opfordres EU til at inddrage myndigheder på lavere niveauer mere i forbindelse med den bistand, der ydes til lande uden for Europa, til at arbejde mere med regionale og multilaterale organisationer og til mere aktivt at gå ind i "Syd-Syd-initiativer" etableret mellem partnere på verdens fattigere sydlige halvkugle.

Det foreslås, at EU bør inddrage lokale og regionale myndigheder i udformningen og gennemførelsen af programmer i udviklingslande. Der fremsættes også argumenter for, at EU kunne lette koordineringen, integrationen og fleksibiliteten ved i højere grad at benytte direkte budgetstøtte – overførsel af midler direkte til modtagernes budgetter – og EU's trustfonde, som EU's medlemsstater, internationale organisationer og private donorer kan vælge at indbetale til.

"Ordentlig styring af migrationen bør inkorporeres i målene for bæredygtig udvikling" fra EU's side "med det formål at lette trykket fra de ukontrollerede migrationsstrømme" hedder det i udtalelsen. Dette argument supplerer et sæt af anbefalinger, der blev vedtaget den 8. februar om EU's nye migrationspartnerskaber i Mellemøsten og Afrika. Udtalelsen om migrationspartnerskaber, der blev udarbejdet af Peter Bossman (SI/PES), der er borgmester i Piran og født i Ghana, støtter partnerskaberne, men understreger, at de ikke må kanalisere midler væk fra udviklingsbistand. "Vi er nødt til at sikre, at disse partnerskaber styrker FN's udviklingsdagsorden og ikke bringer den i fare", sagde Peter Bossman.

I juli 2017 er RU sammen med Kommissionen vært for konferencen om decentraliseret udviklingssamarbejde for lokale og regionale myndigheder fra udviklingslande, hvor der vil blive set på, hvordan der kan udvikles samarbejde mellem byer og mellem regioner om emner som klimaindsats, økonomisk udvikling og migration. Konferencen afholdes hvert andet år, og i år bliver det femte gang. RU er også brobygger for samarbejde mellem EU og byer og regioner uden for EU, idet det matcher anmodninger og tilbud om hjælp.

FN's mål for bæredygtig udvikling gælder for alle og fastlægger derfor mål, som EU's medlemsstater hver især skal opfylde i deres egne lande. RU behandler i en udtalelse, der er ved at blive udarbejdet af Franco Iacop (IT/PES), formand for regionalrådet i Friuli Venezia Giulia, følgevirkningerne af FN-målene for lokale og regionale myndigheder i EU.

Baggrundsinformation:

Jesús Gamallo Aller (ES/EPP) har i mange år været generaldirektør for eksterne forbindelser og forbindelser med EU i den selvstyrende region Galicien. Han er direktør for fonden Galicia-Europa. Han er jurist af uddannelse og har bl.a. arbejdet ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze og undervist i offentlig administration.

• RU's udtalelse om "En ny konsensus om udvikling" indeholder en opfordring til alle EU-medlemsstater om at leve op til det mål, de selv har fastlagt om at øremærke 0,7 % af bruttonationalproduktet til udviklingsbistand, som det mener fortsat vil være en afgørende kilde til finansiering for de fattigste lande. Parallelt hermed giver RU også sin opbakning til EU's tiltag om "mere end bistand", hvor offentlige og private, indenlandske og internationale midler kombineres for at fremme udvikling. I udtalelsen fremsættes argumenter for, at den vidtrækkende og horisontale karakter af FN-målene, som for første gang gælder for økonomisk udviklede lande og udviklingslande, bør forpligte EU til konsekvens i alle politikker som humanitær bistand, handel, regional integration, sundhed, energi, fiskeri, videnskab og teknologi, migration og den europæiske naboskabspolitik.

• RU og Kommissionen afholder den 5. konference om decentraliseret samarbejde i Bruxelles fra 10.-11. juli. RU arbejder også sammen med lokale og regionale myndigheder i EU's nabolande mod øst og syd om at tackle de fælles udfordringer, afholde politiske møder, formulere politiske anbefalinger og udveksle bedste praksis. På RU's plenarforsamling den 8.-9. februar besøgte en gruppe af borgmestre og embedsmænd fra Libyen Bruxelles og Mechelen som led i et studiebesøg med fokus på økonomisk forvaltning. Den 22.-23. februar mødes medlemmer af RU med lokalpolitikere fra Mellemøsten og Nordafrika til drøftelser, der vil være koncentreret om migration og Libyen. Arrangementet finder sted i Valletta, og kulminationen bliver den årlige plenarforsamling i Den Regionale og Lokale Euro-Middelhavsforsamling (ARLEM), der blev oprettet af RU i 2010.

Kontaktperson:
Andrew Gardner
Tlf. +32 473 843 981
andrew.gardner@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/A-MORE-URBAN-DEVELOPING-WORLD-REQUIRES-MORE-URBAN-RESPONSES.ASPX

Michałowo og byens borgere modtager borgmester Paweł Adamowicz-prisen for deres hjælp til flygtninge ved grænsen til Belarus
Michałowo og byens borgere modtager borgmester Paweł Adamowicz-prisen for deres hjælp til flygtninge ved grænsen til Belarus
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-PROPOSALS-WELCOME-BOOST-LEGAL-MIGRATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/A-MORE-URBAN-DEVELOPING-WORLD-REQUIRES-MORE-URBAN-RESPONSES.ASPX

EU's forslag er en kærkommen saltvandsindsprøjtning til lovlig migration
EU's forslag er en kærkommen saltvandsindsprøjtning til lovlig migration
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/A-MORE-URBAN-DEVELOPING-WORLD-REQUIRES-MORE-URBAN-RESPONSES.ASPX

Fødevarekrise: EU's regionale og lokale ledere opfordrer indtrængende til, at der investeres i lokal produktion af bæredygtige fødevarer, som er til at betale
Fødevarekrise: EU's regionale og lokale ledere opfordrer indtrængende til, at der investeres i lokal produktion af bæredygtige fødevarer, som er til at betale
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/SCHENGEN-MIGRATION-RIGHTS-CRISES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/A-MORE-URBAN-DEVELOPING-WORLD-REQUIRES-MORE-URBAN-RESPONSES.ASPX

Schengen and migration rights should not be compromised in crises
Schengen and migration rights should not be compromised in crises
13.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/7TH-MEETING-EUROPEAN-MIGRATION-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/A-MORE-URBAN-DEVELOPING-WORLD-REQUIRES-MORE-URBAN-RESPONSES.ASPX

Call for expression of interest: 7th meeting of the European Migration Forum
Call for expression of interest: 7th meeting of the European Migration Forum
20.07.2022