Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Byer og regioner står i spidsen for den europæiske debat om en digital og bæredygtig fremtid  

Repræsentanter for Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet deltager i ECON - underudvalgets møde, hvor de debatterer med medlemmer af Det Europæiske Regionsudvalg (RU)

Medlemmerne af RU's Underudvalg for Økonomisk Politik (ECON) støtter skærpede regler for store internetplatforme i deres forslag til udtalelse om pakken med retsakten om digitale tjenester. På et møde, hvor Europa-Parlamentet, Kommissionen og Rådet deltog, gav medlemmerne af ECON-underudvalget også udtryk for deres bekymring for, at FN's verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG) og opfyldelsen af disse inden 2030 ikke tages alvorligt nok af Kommissionen. For at tilskynde Kommissionen til at intensivere sit politiske engagement i denne sag vedtog de forslaget til udtalelse om Opfyldelse af målene for bæredygtig udvikling inden 2030 .

Lovgivningen i pakken med retsakten om digitale tjenester indeholder forslag om en stærkere regulering af de store internetplatforme, som på grundlæggende vis har ændret strukturer, regler og magtbalancer på onlinemarkeder og i offentlige debatter. Den har til formål at genetablere en fair konkurrence mellem virksomheder i et digitalt miljø baseret på lige vilkår og imødegå den uhindrede spredning af desinformation ved at pålægge platformene et ansvar. Da mange af de sektorer, hvor onlineplatforme spiller en dominerende rolle, såsom transport i byer, boliger og turistindkvartering, reguleres på lokalt og regionalt plan, har udtalelsen en særlig betydning for Regionsudvalget. Pakken med retsakten om digitale tjenester består af to lovgivningsforslag: Retsakten om digitale tjenester og retsakten om digitale markeder.

Rodi Kratsa (EL/EPP), guvernør for regionen De Joniske Øer og ordfører for RU's udtalelse sagde: "Retsakten om digitale tjenester og retsakten om digitale markeder udgør de to hovedsøjler i den europæiske digitale strategi. Desuden vil de oprette den integrerede ramme, som Den Europæiske Union har brug for i bestræbelserne på at skabe nye muligheder for at levere grænseoverskridende digitale tjenester og e-handelstjenester til alle europæere. Under udarbejdelsen indsamlede vi på vegne af Det Europæiske Regionsudvalg synspunkter og forslag fra alle markedsaktører uden at tabe vigtige emner som bruger- og forbrugerbeskyttelse af syne."

Europa-Parlamentets ordfører for retsakten om digitale markeder, Andreas Schwab (DE/EPP), tog ordet: "I mange år har enkelte store digitale aktører gennemtvunget deres forretningsmodeller i det nye "forjættede land", dvs. på de digitale markeder: De har konsolideret deres position på EU's indre marked, uden at andre aktører har haft nogen rimelig chance for at tage konkurrencen op. Tiden er inde til, at EU som lovgiver griber ind. Europa-Parlamentet har anmodet om dette siden 2014, og nu har Kommissionen endelig offentliggjort de to forslag om retsakten om digitale tjenester og retsakten om digitale markeder. Fair konkurrence er en nødvendighed for at få det indre marked til at blomstre, sikre flere valgmuligheder for forbrugerne og skabe mere innovation, så der opnås "pluralisme" og lige konkurrencevilkår på EU's indre marked . "

ECON-underudvalgets medlemmer vedtog også forslaget til udtalelse om "Opfyldelse af målene for bæredygtig udvikling inden 2030", der tilskynder Kommissionen til at styrke målene for bæredygtig udvikling som vejledende principper for EU's politik i det kommende årti. Medlemmerne slog til lyd for målene for bæredygtig udvikling som et udtryk for europæiske kerneværdier og europæisk identitet.

Ricardo Rio (PT/EPP), borgmester i Braga og RU's ordfører for udtalelsen, sagde: " Blandt mine kolleger de folkevalgte repræsentanter i byer og regioner er der en stigende interesse for at integrere målene for bæredygtig udvikling som kernen i deres langsigtede strategier og daglige politiske beslutninger. Vi har konstateret en gradvis nedprioritering af målene for bæredygtig udvikling i EU's fortælling. Tiden er inde til at sætte skub i målene for bæredygtig udvikling og igen sætte dem i centrum for EU's direktiver og politikker. Denne udtalelse er resultatet af en lang proces, hvor en bred vifte af interessenter blev inddraget, og den bekræfter RU's tilsagn om at realisere 2030 - dagsordenen."

Frances Fitzgerald (IE/EPP) , næstformand for EPP-Gruppen i Europa-Parlamentet og medlem af EP's Økonomiudvalg, deltog i ECON-debatten og sagde: " Det er opmuntrende at se ambitionerne i Det Europæiske Regionsudvalgs forslag til udtalelse om opfyldelse af målene for bæredygtig udvikling inden 2030 . Opfyldelsen af målene for bæredygtig udvikling skal prioriteres af alle EU's medlemsstater, navnlig i forbindelse med den fortsatte håndtering af covid-19-krisen og arbejdet for at opnå klimaneutralitet senest i 2050. Med Next Generation EU og genopretnings- og resiliensfaciliteten har vi en afgørende mulighed for at sikre en bedre genopbygning ved at fremme og styrke målene for bæredygtig udvikling ."

De to udtalelser forventes vedtaget på RU's kommende plenarforsamling fra den 30. juni til den 2. juli.

Derudover udpegede RU's ECON-underudvalg Martine Pinville (FR/PES), medlem af regionalrådet i Nouvelle - Aquitaine, til ordfører for initiativudtalelsen om Beskyttelse af geografiske betegnelser for industri og håndværk i Den Europæiske Union, og Tadeusz Truskolaski (PL/EA) , borgmester i Białystok, til ordfører for Beretning om konkurrencepolitikken 2020.

Kontaktperson:

Maximilian v. Klenze

Tlf. +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023