Klik her for at få en automatisk oversættelse af nedenstående tekst.
Europa-Parlamentsvalget 2019: "Going local" RU arbejder sammen med Europa-Parlamentet om forberedelserne  

I forbindelse med forberedelserne til Europa-Parlamentsvalget i 2019 har Det Europæiske Regionsudvalg (RU) tilbudt Europa-Parlamentet sin fulde støtte. Samtidig glæder RU sig over Europa-Parlamentets løfte om, at de to EU-institutioner skal arbejde sammen og trække på deres fælles ressourcer for at inddrage borgerne mere. Køreplanen frem mod valget og partnerskabet mellem de to politiske EU-institutioner blev i dag på RU's præsidiemøde fastlagt og debatteret med Europa-Parlamentets næstformand for kommunikation og tidligere formand for RU, Ramón Luis Valcárcel Siso. Efter debatten vedtog præsidiet RU's kommunikationsplan for 2018, hvor netop Europa-Parlamentsvalget er i centrum.

Europa-Parlamentet er ved at udarbejde en kommunikationsstrategi, der skal sikre, at vælgerne er klar over, at resultatet af valget i 2019 er med til at forme EU's fremtid. Adskillige medlemmer af Europa-Parlamentet har fremhævet, at denne kampagne ikke bare skal være en kampagne med fokus på Europa-Parlamentet, men på hele Den Europæiske Union. Der tages udgangspunkt i det interinstitutionelle samarbejde, og synergieffekterne på tværs af alle niveauer i den offentlige forvaltning udnyttes. De lokale og regionale myndigheder er det forvaltningsniveau, der nyder den højeste grad af tillid blandt borgerne, og de spiller derfor en afgørende rolle, når det gælder om at mobilisere vælgerne og skabe opmærksomhed om, hvad der står på spil i forbindelse med valget i 2019.

"Vi bifalder Europa-Parlamentets løfte om at gøre valget i 2019 til et EU-valg. Resultatet vil forme EU's fremtid. Det er vores fælles ansvar at sikre, at alle vælgere er klar over, hvad der står på spil, og hvilken rolle Europa spiller i deres dagligdag. Vi er med udgangspunkt i vores samarbejdsaftale begejstrede over at være en del af kampagnen, og vi opfordrer vores medlemmer til at sikre deres borgere muligheden for at give deres mening til kende ," sagde RU's formand Karl-Heinz Lambertz. "Alle vores medlemmer kan være med til at mobilisere vælgerne og øge valgdeltagelsen ved valget til Europa-Parlamentet. Som folkevalgte politikere kan de drage paralleller mellem det, der sker i deres valgkredse, og det, der står på spil i Europa, og de kan dermed i høj grad bidrage til at genskabe båndet mellem borgerne og EU i debatterne forud for valget," tilføjede han.

Europa-Parlamentet anerkender i sin kommunikationsstrategi betydningen af at tænke lokalt og har udformet en "decentraliseret kampagne med fokus på det lokale". Europa-Parlamentet har planer om at udvælge en række kommunikationsprioriteter, der skal "vække mest mulig genklang i lokalmiljøerne" og formidle lokale budskaber tilpasset borgernes herkomst og interesser.

Europa-Parlamentets næstformand Ramón Luis Valcárcel Siso sagde: "Vi er nødt til at ændre den måde, EU fungerer og kommunikerer på. EU kan kun se fremad, hvis vi trækker på vores fælles ressourcer og arbejder sammen i partnerskaber. Derfor er jeg glad for, at RU kan støtte valgkampagnen som den lokale stemme. Vi må alle gøre vores til at forklare, hvad EU er, hvad EU laver, og hvorfor det er vigtigt. Hvem er bedre rustet til den opgave end borgmestre, regionsformænd og byrådsmedlemmer ude i de lokale samfund? En koordinering af vores kommunikationsarbejde er et vigtigt skridt for at nå ud til så mange borgere som muligt – også i fremtiden. "

RU vedtager sin kommunikationsplan for 2018: "Samarbejde i partnerskaber for et lokalt Europa"

RU's præsidium har vedtaget kommunikationsplanen for 2018, der indeholder en række tiltag rettet mod et samarbejde med Europa-Parlamentet og de andre EU-institutioner. Dette samarbejde kommer til at omfatte vedtagelsen af RU's udtalelse om Europas fremtid i oktober 2018 og forberedelserne til RU's 8. topmøde for regioner og byer, der skal afholdes i foråret 2019. Disse to begivenheder kommer til at danne rammen om RU's bidrag til kampagnen, mens medlemmerne kommer til at fokusere på mere lokale samarbejdsaktiviteter med det formål at nå ud til borgerne under valgkampagnen.

RU vil gennemføre tre kommunikationskampagner i forbindelse med debatten om Europas fremtid, EU-budgettet efter brexit og Europa-Parlamentsvalget i 2019:

Kampagne 1: Regioner, byer og lokale myndigheder, som arbejder for Europas fremtid

Kampagnen bygger på det igangværende initiativ "Overvejelser om Europa" og skal præsentere de regionale og lokale interesser i debatten om Europas fremtid og især bidrage til den udtalelse, som RU forventes at vedtage i 2018. Inden udgangen af 2017 vil der være blevet afholdt mere end 150 borgerdialoger i de europæiske byer og regioner. Disse dialoger skal fortsætte ind i 2018 og således bidrage til oplysningskampagnen om Europa-Parlamentsvalget. Derudover findes der en onlineundersøgelse og en særlig app med spørgsmål om EU's fremtidige politikker, der kan bruges til at indsamle feedback fra borgerne i forbindelse med lokale arrangementer og borgerdialogerne. Mere end 11.000 borgere har allerede deltaget i undersøgelsen.

RU har samtidig bestilt en tværeuropæisk undersøgelse fra London School of Economics for at finde ud af, hvad de lokale og regionale myndigheder mener om Europas fremtid, og hvilken rolle de ønsker at spille i et fornyet EU. Ifølge de foreløbige resultater er et stort flertal af deltagerne enige om, at førsteprioritet bør være at sætte borgerne i centrum i EU-integrationsprocessen.

Kampagne 2: Investeringer i bæredygtig vækst og arbejdspladser i alle regioner, byer og lokalområder

Formålet er at sikre, at de regionale og lokale myndigheder inddrages aktivt i forhandlingerne om EU's kommende budget og i den debat, der opstår i forbindelse med den usikkerhed, der følger af, at Storbritannien træder ud af EU i marts 2019. Det vil få alvorlige konsekvenser for de offentlige investeringer på regionalt og lokalt niveau, at EU-budgettet bliver mindre, og at vedtagelsen af EU's finansieringsramme efter 2020 bliver forsinket.

Det vigtigste kommunikationsarbejde kommer til at bestå i at skabe koalitioner med en bred vifte af aktører for at sikre, at der hurtigst muligt vedtages en robust, effektiv og forenklet EU-finansieringsramme efter 2020. Cohesion Alliance (#CohesionAlliance), der er en koalition for dem, som mener, at EU's samhørighedspolitik fortsat skal være en bærende søjle i EU's fremtid, fortsættes i 2018 og kommer til at udgøre grundlaget for vores kommunikationsarbejde. Indtil nu har 80 organisationer og mere end 700 enkeltpersoner, herunder RU-medlemmer og førende europæiske sammenslutninger af byer og regioner samt medlemmer af Europa-Parlamentet og regeringsministre, slået på tromme for, at EU-budgettet efter 2020 skal sikre en mere robust, effektiv og tilgængelig samhørighedspolitik for alle regioner i EU.

Kampagne 3: EU's regioner, byer og lokale myndigheder som forandringsaktører

De europæiske regioner og byer skaber forandring og innovation. Borgerne forventer, at deres lokale og regionale repræsentanter kan løse de udfordringer, vi står over for lige nu, som f.eks. de udfordringer, der følger af globaliseringen, integration af migranter, klimaændringerne, energiomstillingen, ungdomsarbejdsløsheden og de demografiske forandringer. Kampagnen vil fokusere på at forbedre EU's politiske beslutningsproces med udgangspunkt i den lokale viden, der er til rådighed inden for områder som klima, bæredygtig udvikling og inklusion.

Kontakt:

Nathalie Vandelle

Tlf. +32 0 2 282 2499

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Del :
 
Relaterede nyheder

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/DA/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023