Nationale delegationer 

Indhold

De nationale delegationer består af RU-medlemmer fra hvert af de 27 EU-lande. De afspejler det overordnede politiske, geografiske og lokale/regionale landskab i de enkelte medlemslande.

Rådet for Den Europæiske Union udnævner officielt RU's medlemmer på forslag af medlemsstaterne.

Tilsammen udgør de Regionsudvalgets forsamling på 329 medlemmer, som samles i Bruxelles flere gange om året for at drøfte politiske prioriteter og vedtage udtalelser om EU's lovgivning.

Hver af de nationale delegationer vælger en formand og udpeger en koordinator. Koordinatorens rolle består i at fungere som forbindelsesled mellem RU's administration og medlemmerne af den pågældende nationale delegation.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet af disse sider er blevet stillet til rådighed af koordinatorerne for de nationale delegationer.

Regionsudvalget påtager sig intet ansvar for sidernes indhold.

Del:
 
Back to top