Michael HÄUPL

 Michael HÄUPL

Politisk gruppe

PES (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe)

Underudvalg

  • COTER (Underudvalget for Territorial Samhørighed og EU's budget)
  • SEDEC (Underudvalget for Social- og Arbejdsmarkedspolitik, Uddannelse, Beskæftigelse, Forskning og Kultur)

Repræsenterer

Østrig

This Member's mandate has ended

information may be out of date

Kontakt

 
Indhold

Udtalelser

Vedtagne udtalelser