Roberto PELLA

Borgmester i Valdengo kommune (BI)

 Roberto PELLA

Politisk gruppe

EPP (Det Europæiske Folkepartis Gruppe)

Underudvalg

  • ECON (Underudvalget for Økonomisk Politik)
  • SEDEC (Underudvalget for Social- og Arbejdsmarkedspolitik, Uddannelse, Beskæftigelse, Forskning og Kultur)

Sprog

  • italiensk
  • fransk
  • engelsk

Repræsenterer

Italien

Medlem af Det Europæiske Regionsudvalg siden

15.11.2004

Kontakt

Sociale medier

 
Indhold

Organer

Medlem

  • Den italienske delegation

Udtalelser

Vedtagne udtalelser

  • Udtalelser under udarbejdelse