Roberto PELLA

Borgmester i Valdengo (BI)

 Roberto PELLA

Politisk gruppe

EPP (Det Europæiske Folkepartis Gruppe)

Sprog

  • italiensk
  • fransk
  • engelsk

Repræsenterer

Italien

Suppleant i Det Europæiske Regionsudvalg siden

26.01.1998

Kontakt

Sociale medier

 
Indhold

Udtalelser

Vedtagne udtalelser

  • Udtalelser under udarbejdelse