Pedro DE FARIA E CASTRO

Repræsentant for et regionalt organ, som er politisk ansvarligt over for en valgt forsamling: understatssekretær i Azorernes regionalregering

 Pedro DE FARIA E CASTRO

Politisk gruppe

EPP (Det Europæiske Folkepartis Gruppe)

Sprog

  • portugisisk
  • fransk
  • engelsk

Repræsenterer

Portugal

Suppleant i Det Europæiske Regionsudvalg siden

29.04.2021

Kontakt

Sociale medier