Roland THEIS

Repræsentant for et regionalt organ, som er politisk ansvarlig over for en valgt forsamling: Delstatsparlamentet i Saarland

 Roland THEIS

Politisk gruppe

EPP (Det Europæiske Folkepartis Gruppe)

Sprog

  • tysk

Repræsenterer

Tyskland

Suppleant i Det Europæiske Regionsudvalg siden

26.01.2020

Kontakt