Carin LIDMAN

Medlem af en kommunal forsamling: Västerås kommune

 Carin LIDMAN

Politisk gruppe

PES (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe)

Repræsenterer

Sverige

Suppleant i Det Europæiske Regionsudvalg siden

26.01.2020

 
Indhold