Mario GUARENTE

Borgmester i Potenza Kommune

 Mario GUARENTE

Politisk gruppe

ECR (Gruppen De Europæiske Konservative og Reformister)

Sprog

  • italiensk

Repræsenterer

Italien

Suppleant i Det Europæiske Regionsudvalg siden

26.01.2020

Kontakt