Arianna Maria CENSI

Medlem af den kommunale forsamling i Milano

 Arianna Maria CENSI

Politisk gruppe

PES (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe)

Underudvalg

 • ENVE (Underudvalget for Miljø, Klimaforandring og Energi)
 • COTER (Underudvalget for Territorial Samhørighed og EU's budget)

Sprog

 • engelsk
 • italiensk

Repræsenterer

Italien

Repræsenteret region

Lombardia

Medlem af Det Europæiske Regionsudvalg siden

26.01.2020

Kontakt

Sociale medier

 
Indhold

Organer

Anden næstformand

 • 7. mandatperiode – COTER-underudvalget
 • COTER-koordinatorer

Ordfører

 • 7. mandatperiode – ENVE-underudvalget

Medlem

 • Præsidiemøde i ARLEM
 • Plenarforsamling i ARLEM
 • ARLEM's STD-udvalg
 • Arbejdsgruppe om den grønne pagt
 • Den italienske delegation