Arianna Maria CENSI

Medlem af kommunalbestyrelsen i Milano

 Arianna Maria CENSI

Politisk gruppe

PES (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe)

Underudvalg

  • COTER (Underudvalget for Territorial Samhørighed og EU's budget)
  • ENVE (Underudvalget for Miljø, Klimaforandring og Energi)

Sprog

  • engelsk
  • italiensk

Repræsenterer

Italien

This Member's mandate has ended

information may be out of date

Kontakt

Sociale medier

 
Indhold

Organer

Medlem

  • Præsidiemøde i ARLEM
  • Plenarforsamling i ARLEM
  • ARLEM's STD-udvalg
  • Arbejdsgruppe om den grønne pagt
  • Den italienske delegation