María Teresa PÉREZ ESTEBAN

Minister med ansvar for regionalregeringens kontor og institutionelle forbindelser i regionalregeringen i Aragonien

 María Teresa PÉREZ ESTEBAN

Politisk gruppe

PES (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe)

Sprog

  • spansk

Repræsenterer

Spanien

Suppleant i Det Europæiske Regionsudvalg siden

04.10.2019

Kontakt

 
Indhold