Hans-Peter DOSKOZIL

Delstatsformand i Burgenland

 Hans-Peter DOSKOZIL

Politisk gruppe

PES (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe)

Sprog

  • engelsk
  • tysk

Repræsenterer

Østrig

Repræsenteret region

Burgenland (AT)

Suppleant i Det Europæiske Regionsudvalg siden

06.06.2019

Kontakt

 
Indhold