Malte KRÜCKELS

Repræsentant for et regionalt organ, som er politisk ansvarlig over for en valgt forsamling: Landdagen i Thüringen

 Malte KRÜCKELS

Politisk gruppe

PES (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe)

Underudvalg

  • ENVE (Underudvalget for Miljø, Klimaforandring og Energi)
  • SEDEC (Underudvalget for Social- og Arbejdsmarkedspolitik, Uddannelse, Beskæftigelse, Forskning og Kultur)

Sprog

  • engelsk
  • tysk

Repræsenterer

Tyskland

Medlem af Det Europæiske Regionsudvalg siden

26.01.2020

Kontakt

 
Indhold

Organer

Medlem

  • Den tyske delegation