Pehr GRANFALK

Medlem af kommunalbestyrelsen i Solna kommune

 Pehr GRANFALK

Politisk gruppe

EPP (Det Europæiske Folkepartis Gruppe)

Underudvalg

  • NAT (Underudvalget for Naturressourcer)
  • ECON (Underudvalget for Økonomisk Politik)

Sprog

  • svensk
  • engelsk

Repræsenterer

Sverige

Medlem af Det Europæiske Regionsudvalg siden

05.03.2019

Kontakt

 
Indhold

Organer

Anden næstformand

  • 7. mandatperiode – Underudvalget for Økonomisk Politik (ECON)

Ordfører

  • 7. mandatperiode – Underudvalget for Økonomisk Politik (ECON)

Medlem

  • Kontaktgruppen om UK
  • Den svenske delegation

Udtalelser

Udtalelser under udarbejdelse