Mikkel NÄKKÄLÄJÄRVI

Regionschef, næstformand for byrådet i Rovaniemi

 Mikkel NÄKKÄLÄJÄRVI

Politisk gruppe

PES (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe)

Underudvalg

  • CIVEX (Underudvalget for Borgerrettigheder, Styreformer og Institutionelle og Eksterne Forbindelser)
  • ENVE (Underudvalget for Miljø, Klimaforandring og Energi)

Sprog

  • svensk
  • engelsk
  • finsk

Repræsenterer

Finland

Repræsenteret region

Pohjois-ja Ita Suomi

Medlem af Det Europæiske Regionsudvalg siden

29.01.2018

Kontakt

Sociale medier

 
Indhold

Organer

Medlem

  • IG Østersøområdet
  • RU's præsidium
  • RU's topmøde
  • Den finske delegation