Mikko AALTONEN

Medlem af en kommunal forsamling: byrådet i Tampere

 Mikko AALTONEN

Politisk gruppe

PES (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe)

Underudvalg

  • ECON (Underudvalget for Økonomisk Politik)
  • SEDEC (Underudvalget for Social- og Arbejdsmarkedspolitik, Uddannelse, Beskæftigelse, Forskning og Kultur)

Sprog

  • finsk

Repræsenterer

Finland

Medlem af Det Europæiske Regionsudvalg siden

26.01.2020

Kontakt