Tilo GUNDLACK

Medlem af landdagen i Mecklenburg-Vorpommern

 Tilo GUNDLACK

Politisk gruppe

PES (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe)

Underudvalg

  • ECON (Underudvalget for Økonomisk Politik)
  • NAT (Underudvalget for Naturressourcer)

Sprog

  • tysk

Repræsenterer

Tyskland

Medlem af Det Europæiske Regionsudvalg siden

11.07.2017

Kontakt

Sociale medier

 
Indhold

Organer

Medlem

  • IG Østersøområdet
  • Udvidelsesdagen
  • Den tyske delegation
  • Det blandede rådgivende udvalg med Nordmakedonien
  • Arbejdsgruppen om det vestlige Balkan