Nikos ANASTASIOU

Borgmester i Kato Polemidia

 Nikos ANASTASIOU

Politisk gruppe

PES (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe)

Underudvalg

  • NAT (Underudvalget for Naturressourcer)
  • SEDEC (Underudvalget for Social- og Arbejdsmarkedspolitik, Uddannelse, Beskæftigelse, Forskning og Kultur)

Sprog

  • græsk

Repræsenterer

Cypern

Medlem af Det Europæiske Regionsudvalg siden

05.05.2017

Kontakt

 
Indhold

Organer

Medlem

  • Den cypriotiske delegation