Gerry WOOP

Statssekretær for Europa (delstaten Berlin)

 Gerry WOOP

Politisk gruppe

PES (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe)

Underudvalg

  • COTER (Underudvalget for Territorial Samhørighed og EU's budget)
  • SEDEC (Underudvalget for Social- og Arbejdsmarkedspolitik, Uddannelse, Beskæftigelse, Forskning og Kultur)

Sprog

  • tysk
  • engelsk

Repræsenterer

Tyskland

Medlem af Det Europæiske Regionsudvalg siden

21.03.2017

Kontakt

 
Indhold

Organer

Medlem

  • Den tyske delegation
  • Arbejdsgruppen om Ukraine