Tomas RISTE

Medlem af kommunalbestyrelsen i Karlstad kommune

 Tomas RISTE

Politisk gruppe

PES (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe)

Underudvalg

  • COTER (Underudvalget for Territorial Samhørighed og EU's budget)
  • SEDEC (Underudvalget for Social- og Arbejdsmarkedspolitik, Uddannelse, Beskæftigelse, Forskning og Kultur)

Sprog

  • svensk
  • engelsk

Repræsenterer

Sverige

Medlem af Det Europæiske Regionsudvalg siden

20.07.2015

Kontakt

Sociale medier

 
Indhold

Organer

Medlem

  • Den svenske delegation